2013 Modtagere af Dronning Margrethe II's rejselegat

Klassisk Arkæologistuderende Sine Grove Saxkjær
Institut for kultur og samfund
Aarhus Universitet

Sine Grove Saxkjær er kandidatstuderende på 2. semester. Sine Grove Saxkjærs kandidatprojekt omhandler centrale teoretiske spørgsmål vedrørende kulturmøde og sameksistens og relationen mellem materielle levn og identitet i arkæologisk forskning. Hendes udgangspunkt er Syditalien, hvor den lokale befolkning møder græske tilflyttere i 8.-5. årh. f.v.t. Sine Grove Saxkjær har valgt en ny og lovende tilgangsvinkel til sin undersøgelse. I stedet for at tage udgangspunkt i grækernes perspektiv analyserer hun den lokalt producerede keramik, som hun har indgående kendskab til gennem flere års feltarbejde i Syditalien. Sine Grove Saxkjær har endvidere deltaget i internationale konferencer med oplæg, ligesom hun har publiceret artikler i internationale tidsskrifter. Sine Grove Saxkjær planlægger et længere ophold hos sin medvejleder, prof. dr. Vladimir Stissi, Amsterdam Universitet, og vil også foretage flere rejser til Syditalien med henblik på studier af keramikken.


 

Civilingeniørstuderende Rasmus Pihl

Ingeniørhøjskolen, 
Aarhus Universitet

Rasmus Pihl er kandidatstuderende på 3. kvarter, med speciale i bioteknologi. Rasmus Pihl har afsluttet sin bacheloruddannelse med ekstraordinært højt karaktergennemsnit, som er fortsat på kandidatstudiet. Ved siden af sit studie har Rasmus Pihl gjort en stor indsats for studiemiljøet på Science and Technology gennem sit flerårige tutorarbejde og gennem sit studiejob i studie- og karrierevejledningen.
Rasmus Pihl ønsker at kombinere sit studie med et udlandsophold. Han har derfor kontaktet instituttet med henblik på at arrangere et ophold, der også kunne være af interesse for Aarhus Universitet. Med hjælp fra det videnskabelige personale på Institut for Molekylærbiologi og Genetik er der arrangeret et udlandsophold på Princeton University under professor Tom Muir, der skal vejlede Rasmus Pihl som gæstestuderende.


 

Idrætsstuderende Lisbeth Anna Karen Kronsted Lund

Institut for Folkesundhed

Aarhus Universitet

Lisbeth Anna Karen Kronsted Lund afsluttede sin bacheloruddannelse på idrætsstudiet i sommeren 2013. Ud over at være faglig dygtig, er Lisbeth Anna Karen Kronsted Lund også engageret i studenterpolitik og sidder i studienævnet for idræt, lige som hun deltager aktivt i udviklingen af universitetets tiltag på internationaliseringsområdet.
Under sit bachelorstudium har hun været på udvekslingsophold i Australien og produceret en video til inspiration for andre studerende, der overvejer at tage på studieophold i udlandet. Videoen ligger på studievejledningens hjemmeside.
Lisbeth Anna Karen Kronsted Lund vil bruge sit rejselegat til at udvide sine internationale kontakter samt hente inspiration til sit engagement i internationaliseringen på Aarhus Universitet.

Statskundskabsstuderende Asger Narud
Institut for Statskundskab

Aarhus Universitet

Asger Narud er kandidatstuderende på 3. semester. Gennem hele sin uddannelse har han opnået usædvanlig høje karakter, og udover at udmærke sig på det faglige niveau, har Asger Narud været en meget dygtig og afholdt studenterinstruktor i metode samt en engageret russekretær.
Sammen med sin russekretærkollega har han stået i spidsen for etableringen af et mentorprojekt på Institut for Statskundskab. På baggrund af projektets grundighed og opnåede positive effekter har instituttet besluttet, at mentorordningen i fremtiden tilbydes alle førsteårsstuderende med henblik på i højere grad at integrere de nye studerende i studielivet og det faglige miljø og mindske uønsket frafald.
Asger Narud ønsker at tage en del af sit kandidatuddannelse på University of Washington, som Institut for Statskundskab har samarbejdet med gennem adskillige år. Asger Narud vil under opholdet følge fag på både kandidat- og ph.d.-niveau.