2021 Modtagere af Dronning Margrethe II's rejselegat til studerende ved Aarhus Universitet


Sara Cecilie Utvaag, kandidatstuderende i arkæologi, Institut for Kultur og Samfund, Faculty of Arts

Sara Cecilie Utvaag har i sit studie udmærket sig ved et højt engagement i museumsarbejde og arkæologisk feltarbejde. Fra 2017 til 2020 var hun fast tilknyttet de dansk-italienske udgravninger i Francavilla Marittima i Syditalien og har deltaget i survey i Palmi, hvoraf førstnævnte var udgangspunktet for hendes bachelorprojekt, for hvilket hun fik topkarakter. Hun har desuden været instruktor på feltkurset, i Informationssøgning og i Introduktion til Græsk Arkæologi.

Foruden studierelevant arbejde på Antikmuseet og Gammel Estrup – Danmarks Herregårdsmuseum, har hun været tilknyttet Palmyra Portræt-projektet om portrætter i Palmyra, og hun har været skribent på det tværfaglige antiktidsskrift Agora. Sara Cecilie Utvaag vil i sit speciale undersøge antik receptionen i Danmark i 1700-tallet i et samarbejde med Gammel Estrup – Danmarks Herregårdsmuseum og Dansk Center for Herregårdsforskning.

Dronning Margrethe II’s rejselegat vil give Sara Cecilie Utvaag mulighed for et studieophold i Rom, hvor hun kan besigtige de relevante lokaliteter og foretage en længere studierejse til Vesuvområdet.

Anne Siri Snell, kandidatstuderende i statskundskab, Institut for Statskundskab, Aarhus BSS

Anne Siri Snell har stærke faglige kompetencer i statskundskab, hvor hun specielt interesserer sig for samfundsvidenskabelige metoder – især kvantitative – og for studiet af den offentlige administration. Hun skrev bacheloropgave om afvejningen af embedsmandsnormer over for kravet om politisk lydighed baseret på en kvantitativ analyse af jobopslag. Anne Siri Snell har kombineret sine stærke faglige kompetencer og interesser med relevant studiearbejde for Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse ved Aarhus Universitet og ved Skatteministeriets Administrations- og Servicestyrelse. Oven i studier og studiearbejde har hun fundet tid til at være studenterpolitisk aktiv.

Med Dronning Margrethe II’s rejselegat kan Anne Siri Snell tage et ophold på University of Texas at Austin – ét af verdens bedste universiteter inden for statskundskab.

Thomas Jensen, kandidatstuderende i medicin, Institut for Klinisk Medicin, Faculty of Health

Thomas Jensen udmærker sig som talentfuld ung forsker i hjerterytmesygdomme og har bl.a. formået at publicere som førsteforfatter i sit forskningsår. Ud over forskningen deltager Thomas Jensen frivilligt i flere universitetsorganer, blandt andet som næstformand i Studienævnet for medicin, kandidatansvarlig i Medicinerrådets bestyrelse og deltager i Institut for Klinisk Medicins uddannelsesråd. Endvidere har han udviklet og driftet et af Aarhus Universitets mest populære online undervisningsværktøjer på Medicin. Han udvikler nu på platforme for en international medicinsk lærebog, undervisningsfeedback og elektrokardiogram for læger og lægestuderende.

Thomas Jensen vil bruge Dronning Margrethe II’s rejselegat til et ophold på Leiden University Medical Center, Holland, hvor han vil forske videre i pludselig død forårsaget af hjerterytmesygdom.

Cathrine Abild Meyer, kandidatstuderende i nanoscience, Interdisciplinary Nanoscience Center (iNANO), Faculty of Natural Sciences

Cathrine Abild Meyer er et lovende forskertalent, der udførte sit bachelorprojekt til topkarakter i Stadler-laboratoriet på iNANO. Projektet handler om samdyrkning af kunstige celler og leverceller med det formål at samle bionisk væv, og det var det første skridt på vejen til et ERC Consolidator Grant til afdelingen.

Efter bacheloruddannelsen tog Cathrine Abild Meyer et sabbatår, hvor hun arbejdede som lærervikar på Frederiksbjerg Skole i Aarhus og rejste i Sydamerika, og hun er nu gået i gang med kandidatstudiet i nanomedicin. Hun planlægger at vende tilbage til Stadler-laboratoriet i forbindelse med sit kandidatprojekt, som sigter mod at kombinere kunstig biologi med neurovidenskab. Specifikt er målet at designe kunstige organeller (”små organer” i celler) i samarbejde med Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, Portugal.

Dronning Margrethe II’s rejselegat vil muliggøre et ophold på netop dette universitet og være et vigtigt skridt på vejen i Cathrine Abild Meyers karriere som enten ph.d.-studerende eller i industrien.

Frederik Giessing Nielsen, kandidatstuderende i Mechanical Engineering, Institut for mekanik og produktion, Faculty of Technical Sciences

Frederik Giessing Nielsen har stærke faglige kompetencer inden for såkaldt fluidmekanik – kompetencer, som gør ham i stand til at hjælpe Danmarks industri med at udvikle nye bæredygtige energiløsninger. I forbindelse med sit bachelorprojekt på diplomingeniøruddannelsen i Mekanik gennemførte Frederik Giessing Nielsen med stor succes et projekt i samarbejde med Grundfos om at simulere væsken i deres pumper ved hjælp af nye computermodeller. Frederik Giessing Nielsen fortsætter nu studierne på Mechanical Engineering, hvor han specialiserer sig i Renewable energy and Fluid Mechanics. Frederik Giessing Nielsen har ligeledes vist sit faglige engagement gennem deltagelse i AU Challenge 2020 – en case competition med fokus på bæredygtighed.

Med Dronning Margrethe II’s rejselegat får Frederik Giessing Nielsen mulighed for at tage på studieophold på ét af de bedste universiteter i USA inden for ingeniørvidenskab.