Modtagere af Dronning Margrethe II's rejselegat til studerende ved Aarhus Universitet 2023


Frederik Søren Nielsen, Kandidatstuderende i arkæologi, Institut for Kultur og Samfund, Faculty of Arts

Frederik Søren Nielsen er særligt optaget af senantikkens byrum, som han også skrev bachelorprojekt om. Han har i løbet af sin studietid deltaget i feltarbejde ad flere omgange, blandt andet i de dansk-italienske udgravninger i Francavilla Marittima i Syditalien. Og han har siden 2022 været tilknyttet det danske Halikarnassos-projekt i den tyrkiske by Bodrum, hvor han bl.a. har deltaget i registrering af fund.

I sit speciale vil Frederik Søren Nielsen med udgangspunkt i byerne i Lilleasien undersøge, hvordan vi kan forstå ruiner og forladte steder i den senantikke by, og hvilken rolle ruinerne spiller for vores oplevelse af byrummet.

Dronning Margrethe II’s rejselegat giver Frederik Søren Nielsen mulighed for en studierejse til det vestlige Tyrkiet, hvor han kan undersøge de steder, der indgår i hans speciale.

Tobias Rehoff Hyldahl, Kandidatstuderende i statskundskab, Institut for Statskundskab, Aarhus BSS

Tobias Rehoff Hyldahl er interesseret i politisk adfærd og komparativ politik. Han har skrevet større opgaver om, hvordan vrede påvirker vælgernes politiske holdningsdannelse, og hvorvidt hadefulde brugere på sociale medier bliver mere ekstreme, når de bliver censureret og flytter til alternative platforme.

Tobias Rehoff Hyldahl har haft studiearbejde på to forskningsprojekter og som instruktor i Almen statskundskab og Metode. Derudover har han været frivillig som træner på Politikens Debattør- og kritikerskole.

Han vil bruge Dronning Margrethe II’s rejselegat til sit studieophold på University of California, Berkeley. UC Berkeley huser nogle af statskundskabens dygtigste forskere, som han håber at lære en masse fra, inden han skal hjem og skrive speciale.

Mohsen Redda, Kandidatstuderende i medicin, Institut for Klinisk Medicin, Faculty of Health

Mohsen Redda er allerede i gang med en forskerkarriere og skal i et kommende ph.d.-projekt udvikle tidligere og mere præcise metoder til at diagnosticere og monitorere glioblastomer, den hyppigste form for hjernetumor. Mohsen Redda har under sit forskningsår på MR-Forskningscentret publiceret abstracts og præsenteret disse ved flere internationale konferencer.

I løbet af sin studietid har han været tutor for nye medicinstuderende og fordybet sig i bestyrelses- og foreningsarbejde. Desuden har han siden 2018 været instruktor på lægestudiet, hvor de studerende flere gange har kåret ham som Årets Studenterunderviser.

Dronning Margrethe II’s rejselegat kan yde støtte til et ophold på Cambridge University, hvor Mohsen Redda vil fordybe sig i det kliniske arbejde omkring hjernetumorer og molekylær MR-billeddannelse, som vil være til stor nytte i hans kommende ph.d.-projekt.

Signe Bjerg Kristensen, Kandidatstuderende i Molekylær medicin, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Faculty of Natural Sciences

Signe Bjerg Kristensen er drevet af ønsket om at forstå, hvordan kroppen fungerer. Hvordan bekæmper kroppens celler en infektion? Og hvad er de molekylærbiologiske mekanismer bag sygdom?

Ved siden af studiet har Signe Bjerg Kristensen været tutor for nye studerende, hun er aktivt medlem i foreningen Molekylærbiologisk CELLskab og arbejder ved besøgsservice på instituttet, hvor hun underviser gymnasieelever i laboratorieøvelser.

Dronning Margrethe II’s rejselegat giver Signe Bjerg Kristensen mulighed for et studieophold ved Norges teknisk-naturvidenskabelige universitet. Hun ser frem til at opleve et andet universitet, som også er stærkt indenfor naturvidenskab.

Nikolaj Kühne Jakobsen, Bachelorstuderende i Computerteknologi, Institut for Elektro- og Computerteknologi, Faculty of Technical Sciences

Nikolaj Kühne Jakobsen er optaget af banebrydende teknologier og har blandt andet været med til at udvikle en e-mail-klient, der via et brugerdefineret filtreringssystem automatisk kan kategorisere og slette e-mails. Derudover har han engageret sig i et væld af hobbyprojekter, som spænder lige fra robotteknologi og IOT til algoritmer på kvantecomputere.

Han er ansat som forskningsassistent i afdelingen for Software Engineering & Computing Systems, hvor han særligt har fokus på projektet Reducing the Cyber Attack Surface (RCAS) og står til at være hovedforfatter på en artikel og medforfatter på en anden i 2023.  

Nikolaj Kühne Jakobsen regner med at bruge Dronning Margrethe II’s rejselegat til et studieophold på Massachusetts Institute of Technology (MIT) i USA. Her håber han at kunne besøge professor Daniel Jacksons forskningsgruppe, som bl.a. undersøger, hvordan konceptspecifikationer kan bruges til at hjælpe store sprogmodeller som ChatGPT med at generere mere effektiv kode.