Årets modtager af Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris 2019

Professor Ann Wenzel

Professor og tandlæge Ann Wenzel har været pionér inden for sit forskningsfelt oral radiologi med særligt fokus på digitale røntgensystemer. Hendes disputats fra 1991 var den første i den danske sundhedssektor, der behandlede diagnostik med computer­baserede informationsteknologier og ligeledes en af de første internationalt. Århus Tandlægeskole var den første uddannelsesinstitution for tandlæger i verden, der indførte digital radiologi, baseret på egne forskningsresultater, og det skete under Ann Wenzels ledelse.

Ann Wenzels nyeste vigtige forskning handler om CT-skanninger, især med fokus på børn og unge. CT-skanninger er en metode, der ikke kun er omkostningstung, men også særligt strålebelastende for patienten. Det er derfor af afgørende betydning at kunne vurdere den diagnostiske værdi af CT-skanning for patienter i tandlægepraksis og specielt, hvilke patienter der navnligt har gavn af en skanning. Ann Wenzel har en international førerposition på dette felt, og hendes nyeste forskning har vundet 1.- og 2.-priser på internationale videnskabelige kongresser. De vigtigste resultater er alle publiceret i det tidsskrift med højest impact-factor inden for oral radiologi, nemlig Dentomaxillofacial Radiology.

Hvert år i de seneste tre år har to-tre af Ann Wenzels publikationer i dette tidsskrift været blandt de ti mest citerede artikler for et givet år. Det vurderes, at Ann Wenzels publikationer både i kvantitet og kvalitet gennemsnitligt har den højeste impact af alle internationale centre og afdelinger, der beskæftiger sig med oral radiologi. Det har været med til at tiltrække de dygtigste internationale gæsteforskere og ph.d.-studerende til Ann Wenzels forskningsgruppe og Aarhus Universitet i det hele taget. 

Ann Wenzel kunne sidste år fejre 40-års jubilæum på Aarhus Universitet. 

 

Yderligere oplysninger: 

  • Professor Ann Wenzel
  • Institut for Odontologi og Oral Sundhed
  • Mobil: +45 71 70 07 18    
  • E-mail: awenzel@dent.au.dk