Årets modtager af Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris 2021

Professor Preben Bo Mortensen

Professor Preben Bo Mortensen forsker i psykiatrisk epidemiologi. Hans hovedinteresse er at undersøge, hvilke genetiske og miljømæssige faktorer der bidrager til sygdomsrisiko og sygdomsforløb, herunder hvordan arv og miljø spiller sammen. Målet er at finde årsagerne til, forbedre behandlingen af og forebygge psykisk sygdom og på den måde skabe et bedre liv for den enkelte. Ved hjælp af data fra biobanker og danske registre forsker han i de fem mest alvorlige psykiske sygdomme og har således opbygget enestående ny viden om skizofreni, depression, autisme, bipolar sygdom og ADHD.

Preben Bo Mortensen har publiceret mere end 690 videnskabelige artikler, herunder i internationalt højtrangerede tidsskrifter som Nature, Science og JAMA Psychiatry, og han har et imponerende H-indeks på 90. Derudover udmærker han sig ved at have stærke nationale og internationale samarbejder bl.a. med Johns Hopkins University, MIT og Harvard University.

I øjeblikket er Preben Bo Mortensen videnskabelig direktør for forskningscentret iPSYCH, som er forankret på Aarhus Universitet, og som beskæftiger mere end 150 forskere inden for psykiatri, genetik og registerforskning i Danmark. Han er desuden centerleder ved Center for Registerforskning ved Institut for Økonomi på Aarhus BSS.

Preben Bo Mortensen er uddannet læge fra AU i 1986. Samme år fik han Aarhus Universitets guldmedalje for sin besvarelse af AU’s prisopgave i psykiatri om relationen mellem skizofreni og cancer. I 1995 erhvervede han doktorgraden i medicin ved Aarhus Universitet med afhandlingen 'The Epidemiology of Cancer in Schizophrenic Patients'.

Herefter arbejdede han en periode som overlæge ved Psykiatrisk Hospital i Risskov, før han vendte tilbage til forskningsverdenen – først til Johns Hopkins University i USA og senere Aarhus Universitet, hvor han har været siden.

Blandt de priser og udmærkelser, Preben Bo Mortensen har modtaget gennem tiden, er Dannebrogsordenen i 2010 og Novo Nordisk Prisen i 2020. 

 

Yderligere oplysninger: 

  • Professor Preben Bo Mortensen
  • Institut for Økonomi
  • Fastnet: +45 8716 5359  
  • E-mail: pbm@econ.au.dk