Årets modtagere af Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris 2015

Jens Kehlet Nørskov

Stanford-professor modtager Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris 2015

Professor Jens Kehlet Nørskov, der er uddannet fra Institut for Fysik på Aarhus Universitet, men nu arbejder på Stanford University modtager Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris 2015 og dermed 100.000 kroner.

En lang række samarbejder med Aarhus Universitet har blandt andet dannet baggrund for tildelingen af den ærefulde pris og de medfølgende 100.000 kr. fra Rigmor og Carl Holst-Knudsen. Derudover har Jens Kehlet Nørskov opnået stor indflydelse med sin forskning – nationalt som internationalt. I det internationale videnskabelige samfund har Jens Kehlet Nørskov blandt andet høstet anerkendelse for sit betydningsfulde bidrag til teoretiske, fysiske beskrivelser af katalysatorer, nanostrukturer og overflader.

I dag er Jens Kehlet Nørskov professor i Chemical Engineering ved Stanford University.  Her leder han et større interdisciplinært forskningscenter, SUNCAT Center for Interface Science and Catalysis.  Han har modtaget en række internationale priser, senest The Langmuir Prize fra American Physical Society og The Boduart Prize fra the American and the European Catalysis Societies.

Jens Kehlet Nørskovs forskning er fokuseret på at forstå kemiske og fysiske processer på overflader og grænseflader. Hans viden fra forskningen bliver brugt til at beskrive heterogen katalyse, elektro-katalyse, foto-katalyse og enzym-katalyse. Katalytiske processer der har betydning for bæredygtige transformationer, energi og miljøbeskyttelse, er af særlig interesse for ham. Det omfatter eksempelvis vandspaltning til blandt andet at producere brint, CO2-reduktion til brændstof og kemikalier, omdannelse af biomasse og fjernelse af svovl. Grundlaget for Jens Kehlet Nørskovs arbejde er beregningsmæssige elektroniske strukturmetoder kombineret med kinetisk modellering af reaktionshastigheder og selektivitet.

Yderligere oplysninger:
Jens Kehlet Nørskov
Leland T. Edwards Professor
Director, SUNCAT Center for Interface Science and Catalysis,
Stanford University and SLAC
Dept. of Chemical Engineering, Stanford University
443 Via Ortega, Shriram 309
Stanford, CA 94305 , USA
Tel. +1 (650) 723-8487

 

Jens Overgaard

Kræftforsker hædret med videnskabspris

Han har sat dansk kræftforskning på verdenskortet, og nu bliver Jens Overgaard fra AU og AUH belønnet for sit mangeårige bidrag specielt inden for eksperimentel og klinisk kræftforskning. Han modtager Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris 2015.

Jens Overgaard begyndte sin forskningskarriere umiddelbart efter kandidateksamen ved kræftforskningsinstituttet i Aarhus (den senere Afdeling for Eksperimentel Klinisk Onkologi). Inspireret af sin far startede han flere års undersøgelser af muligheden for at udnytte varme sammen med ioniserende stråling i behandlingen af kræftsvulster.

Og det er den forskning, der nu sikrer Jens Overgaard Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris.

På kræftforskningsinstituttet etablerede han en forskningsgruppe, som siden udviklede sig til det center, som det er i dag – et center for udvikling af kræftbehandling, herunder især stråleterapi.

Hans primære forskningsmål har været at udvikle stråleterapi og Jens Overgaard har en stor del af æren for, at mange patientgrupper i dag får en væsentligt bedre strålebehandling.

Hans forskningsgruppe har de senere år også haft fokus på en teknisk udvikling af stråleterapi, og i 2008 tog de initiativ til Det Nationale Center for Udvikling af Strålebehandling. Centret, som er forankret på Aarhus Universitet, er i dag en af verdens stærkeste forskningsmiljøer inden for stråleterapi. Det har betydet, at Aarhus på baggrund af deres ansøgning er kvalificeret til at være hjemsted for det Nationale Center for Partikelterapi.

I dag er Jens Overgaard leder af Afdeling for Eksperimentel Klinisk Onkologi – en af de meget forskningsaktive afdelinger på Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital.

Yderligere oplysninger:
Professor Jens Overgaard
Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin og
Aarhus Universitetshospital, Afdeling for Eksperimentel Klinisk Onkologi
Direkte telefon: 8949 2629
jens@oncology.au.dk