Aarhus Universitets Jubilæumsfonds Forskningsformidlingspris 2013

Professor Philipp Schröder modtager Aarhus Universitets Jubilæumsfonds Forskningsformidlingspris 2013 på baggrund af sin store indsats for at formidle sin forskning.

Philipp Schröder har i de seneste år bidraget med levende og vedkommende forskningsformidling til brede dele af den danske offentlighed. Udover utallige interne og eksterne foredrag, dialog med politiske beslutningstagere og erhvervslivet har han været en regelmæssig kilde for nyhedsjournalister og senest bidraget som populær underviser på Folkeuniversitetet.

Philipp Schröder har siden sin ansættelse på først det fhv. Handelshøjskolen i Aarhus (2003) og senere Aarhus Universitet ydet en ekstraordinær indsats i forhold til at bringe globaliseringen, erhvervslivets internationalisering og de grundlæggende udfordringer for Danmarks fortsatte opkobling i den globale værdikæde på dagsordenen. Han har gjort dette i både forskning og undervisning samt via formidlingen og diskussionen med bl.a. erhvervslivet og politiske beslutningstagere. Han har formået at etablere virksomhedernes muligheder og udfordringer i den globale økonomi som et stærkt forsknings- og uddannelsesområde på Aarhus Universitet. I forhold til at tiltrække eksterne midler har han ligeledes opnået særdeles gode resultater. Han har gjort en stor indsats gennem afholdelse af utalige konferencer og oplæg for forskere, beslutningstagere og erhvervsliv.

I sin formidlingsindsats har Phillip Schröder øget forståelsen for forskningens betydning for samfundet. Hans forskning viser blandt andet, at det danske eksportørlandskab er meget heterogent. Kun en begrænset gruppe af danske virksomheder klarer sig konsekvent godt internationalt. Mange virksomheder eksporterer slet ikke, og blandt dem, som er eksportaktive, eksporterer de fleste relativt lidt. Philipp Schröders forskningsteam udnytter denne heterogenitet i det danske erhvervsliv til at generere grundlæggende viden om, hvad der udmærker de succesfulde, eksportaktive virksomheder.

Det er Philipp Schröders fænomenale indsats i at engagere publikum uden for den videnskabelige verden, nemlig virksomhedsledere, brancheorganisationer og politikere, og samtidig fastholde et højt fagligt niveau, som har udløst et inddragende og dialogskabende sammenspil mellem forskning og formidling.

Philipp Schröder – CURRICULUM VITAE
Professor ved Institut for Økonomi, Aarhus Universitet

Education and appointments

2009  - Professor, Department of Economics and Business, Aarhus University

2007 – 2009 Professor (MSO), Department of Economics, Aarhus School of Business, Aarhus University

2003-2007 Associate Professor, Aarhus School of Business

2001-2003 Senior Economist, DIW Berlin - The German Institute for Economic Research, Department of International Economics

1999 PhD (Econ), Aarhus University

1994 MSc (Econ), University of Warwick

 

Prizes and Awards

2010 Winner of ForskerFight 2010 – Researcher competition on communicating research

results, Aarhus University

2008 Teacher of the Year 2008 – Aarhus School of Business, Aarhus University