Aarhus Universitets Jubilæumsfonds Forskningsformidlingspris 2016

PROFESSOR DR.SCIENT.POL JØRGEN ELKLIT

Professor Jørgen Elklit vinder AU’s Jubilæumsfonds Forskningsformidlingspris 2016

”Forskning bør efter min mening ikke kun bedrives for at forstå verden, men også for at forbedre den, uanset at det ofte kan være ganske vanskeligt.” Dette er et motto, som Jørgen Elklit har levet efter i sin 44 år lange forskerkarriere på Aarhus Universitet.

Nu modtager den internationalt anerkendte valgekspert AU’s Jubilæumsfonds Forskningsformidlingspris for sit engagement i at bringe forskningen ud i verden, hvor behovet for den er størst. Som valgrådgiver i forbindelse med demokratisering og valgafholdelse omsætter han verden over sin forskning til praktisk politik.

Fra Nepal til Norge

Arbejdet med at fremme demokrati i verdens brændpunkter begyndte for Jørgen Elklits del i Nepal i 1990, hvor han var med til at gennemføre de første demokratiske valg. Siden har der været bud efter Jørgen Elklits ekspertise fra en lang række lande, heriblandt Norge, Afghanistan, Kenya, Kosovo, Lesotho, Albanien, Jordan, Sverige, Mauritius, Kina, Bosnien-Herzegovina og Mongoliet.

Blandt højdepunkterne er hans arbejde i Sydafrika i 1994, hvor han var med til at arrangere det valg, som markerede overgangen fra apartheid til demokrati.

”Det siger vel næsten sig selv, at det er ekstra vigtigt for mig, at det fremhæves, at jeg i mit udadvendte arbejde gennem mange år – især i Afrika og Asien, men også i Europa – har evnet at formidle forskningsbaseret viden fra mit interesseområde til mennesker, der har været engageret i at forandre og forbedre de politiske vilkår og styrke centrale institutioner i deres samfund,” siger Jørgen Elklit.

Imponerende publikationer

Jørgen Elklit er ifølge indstillingen en fremragende forsker inden for politologiske områder som valgsystemer, vælgeradfærd, partimedlemskab og demokratiseringsprocesser. Han har publiceret mere end 300 publikationer, heraf mere end 20 bøger samt en lang række artikler, hvoraf nogle er publiceret i fagets bedste tidsskrifter: American Journal of Political Science, Journal of Democracy, Electoral Studies og European Journal of Political Research.

I indstillingen beskrives Jørgen Elklit som en ”utrættelig, veloplagt og pædagogisk formidler af sin store viden i et utalligt antal af radio- tv-indslag, kronikker i aviser, foredrag mv.” Også blandt kollegaer og studerende høster han stor respekt.

”Jeg er virkelig glad og stolt over at få prisen, og på den måde komme ind i den række af stærke og kompetente forskere og formidlere, som tidligere har fået netop denne pris,” siger Jørgen Elklit.

Tidligere udmærkelser

Jørgen Elklit er også tidligere blevet hædret for sin forskning og forskningsformidling. Internationalt har han modtaget Joe C. Baxter Award og to demokratipriser fra den sydafrikanske regering for sit arbejde der. Herhjemme har han bl.a. har modtaget Meningsmodig dansker-prisen, Erik Rasmussen-prisen og en ekstraordinær forskningsformidlingspris fra Aarhus BSS sidste år.

Alt i alt er der ingen tvivl om, at Jørgen Elklit er en værdig vinder af AU’s Jubilæumsfonds Forskningsformidlingspris 2016 for sin fremragende og banebrydende formidling af viden fra universitetet til samfundet.