Aarhus Universitets Jubilæumsfonds Forskningsformidlingspris 2017

Aarhus Universitets Jubilæumsfonds Forskningsformidlingspris bliver tildelt som en anerkendelse af fremragende og banebrydende formidling af viden fra universitetet til samfundet. Med prisen følger 100.000 kroner til prismodtageren.

Professor Lene Munksgaard

Professor Lene Munksgaard er en af de førende skikkelser inden for den danske forskning i etologi og dyrevelfærd. Hun har sammen med sin forskningsgruppe, Adfærd og Stressbiologi ved Institut for Husdyrvidenskab, bl.a. udviklet metoder til at kvantificere landbrugsdyrs adfærdsbehov.

Lene Munksgaards formidlingsbidrag er med til at kvalificere både debatten om husdyrenes adfærdsbehov, lovgivningen om husdyr-velfærd og ikke mindst udviklingen af mere dyrevenlige staldsystemer. Bidrag til dette har været internationalt anerkendte studier af liggeadfærd hos malkekøer og senest udvikling af metoder til at finde halte køer automatisk ved hjælp af sensorer. Resultaterne gør det bl.a. muligt at udvikle rutiner og stalde, som tager hensyn til dyrenes ligge- og hvilebehov og derigennem bidrager væsentligt til en højere dyrevelfærd.

Lene Munksgaard spiller en betydende rolle i samfundsdebatten – især implementeringen af dyrevelfærd gennem formidling af viden til parterne engageret i dyrevelfærd.

“Der er mange holdninger til husdyrenes velfærd i det moderne landbrug, og i den offentlige og politiske debat er der ofte kritik af produktionsmetoderne. Debatten er ofte meget heftig og præget af følelser og til tider manglende viden om dyrenes behov og biologi. Derfor ser jeg det som en central opgave at bidrage med viden baseret på de mange forskningsprojekter, der udføres her på Aarhus Universitet,” siger professor Lene Munksgaard, der dog også i høj grad har formidlet resultater fra den internationale forskning, således at de er blevet tilgængelige for både dansk landbrug og samfundet i det hele taget.

Som underviser og foredragsholder har Lene Munksgaard formidlet viden om adfærd og dyrevelfærd til studerende med vidt forskellige tilgange, til producenter, erhvervets konsulenter og dyrlæger samt til firmaer som fremstiller produkter til mælkeproducenter. Hendes passionerede tilgang, dybe faglighed, men også brede erfaring (også med praktisk landbrug som rådgiver tidligt i karrieren) giver stor læring og udbytte hos dem hun underviser: om det så er en næsten nyuddannet biolog til praktiserende dyrlæger med mere end 20 års erfaring. Lene  er pt. medlem af Det Dyreetiske Råd udpeget af Ministeriet.