Pædagogisk Hæderspris 2019

Professor Torben Bæk Hansen, Institut for Klinisk Medicin

Man behøver kun at tale med professor Torben Bæk Hansen fra Ortopædkirurgisk Afdeling på Hospitalsenheden Vest i Holstebro i ganske få minutter, før man mærker hans passion. Han brænder for sit fag og for sine studerende.

”Jeg er optaget af, hvordan man gør dygtige medicinstuderende til dygtige læger. Vores studerende er gode til at lære. Det er de dygtigste fra gymnasierne, vi får ind på medicinstudiet. Så på den måde har vi det bedst tænkelige udgangspunkt. Men vi skal lære dem at omsætte deres faglige indsigt til handling og formidle deres viden til andre faggrupper og til patienterne,” siger Torben Bæk Hansen.

Han har arbejdet med udvikling af undervisning og pædagogisk metode i mere end tyve år og har selv bedrevet videnskab inden for det medicinsk-pædagogiske område. Og det er samtidig med, at han er en kapacitet inden for sit eget felt – ortopædkirurgien – både i klinikken og i forskningen.

Det gør ikke noget, hvis det risler ned ad ryggen

”Min tilgang til undervisning udspringer af en klinisk hverdag og er funderet i kliniske problemstillinger. Eksempelvis: Hvordan håndterer jeg mine opgaver, når jeg er afhængig af de andre faggrupper – fx sygeplejersker og portører? Og hvad nu, hvis patienterne stiller spørgsmål, fx om genoptræning og prognose, som jeg ikke kan finde svar på i lærebøgerne? Det er de spørgsmål, jeg stiller mig selv og mine studerende. Det er vildt spændende at arbejde med, fordi vi her arbejder med kommunikation, empati og omsorg – altså områder, der ligger uden for de traditionelle fagmedicinske kompetencer,” forklarer Torben Bæk Hansen.

Efter hans mening er en god underviser én, der har en klar tanke med sin undervisning i en kontekst, som de studerende kan se sig selv i.

”Man skal fra start lave en forventningsafstemning, en form for mental kontrakt, med de studerende. Så vi er enige om, at det her er spændende og vigtigt. Og så er det selvfølgelig et krav, at man som underviser er nærværende. Hvis du kan det og også formår at udfordre dine studerende i et trygt læringsmiljø, kan det ikke gå helt galt,” siger Torben Bæk Hansen og tilføjer:

”Hvis de studerende, efter en dag med selvstændigt ansvar for patientopgaver, går hjem uden at have oplevet en rislen ned ad ryggen, så har vi ikke udfordret dem tilstrækkeligt den dag”.

Autentiske læringsrum fungerer som en slags kravlegård

Torben Bæk Hansen har taget initiativ til landets første prægraduate studieafsnit, som er etableret på hospitalet i Holstebro, hvor han har sin daglige gang. I afsnittet har de medicinstuderende, sammen med studerende fra fysioterapi- og sygeplejeuddannelserne, ansvaret for otte senge med ’rigtige’ patienter.

”Vi superviserer de studerende i det her særlige set-up, hvor vi kan tillade os at udfordre dem med realistiske arbejdsopgaver i trygge rammer. Her lærer de om den organisation, de skal ud og arbejde i, samtidig med at deres egen professionsidentitet bliver styrket, når de spiller bold op ad andre fagligheder. Det er afgørende for, om de bliver dygtige læger,” siger Torben Bæk Hansen.

Prisen er også et kvalitetsstempel 

Man hører tydeligt begejstringen i stemmen, når Torben Bæk Hansen taler om sine studerende og om undervisningen. Når vi vender tilbage til det med at modtage prisen, bliver han eftertænksom.

”Jeg er virkelig overvældet. Fagligt er det en enorm anerkendelse for et stykke arbejde, som jeg næsten laver pr. automatik – og som jeg har lavet i mange år. Jeg har nok svært ved selv at se det enestående i det. Der er jo altid noget, man kan forbedre,” siger Torben Bæk Hansen.

Men der er ingen tvivl om, at han er stolt.

”Jeg opfatter prisen som en anerkendelse af, at det er den rigtige retning, vi udvikler medicinstudiet i. Og at Aarhus Universitet kvalitetsstempler mit arbejde, giver mig da lidt ekstra pondus,” slutter prismodtager Torben Bæk Hansen, som bl.a. vil bruge de 100.000 kr., som følger med prisen, til at tage på studie- og inspirationsophold ved et par udenlandske samarbejdsuniversiteter.

 

Kontakt

Professor og læge Torben Bæk Hansen
Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin og
Hospitalsenheden Vest – Holstebro, Ortopædkirurgisk Afdeling
Mobil: 22 13 23 07
Mail: torben.baek.hansen@clin.au.dk