Aarhus Universitets Jubilæumsfonds Pædagogiske Hæderspris 2013

Lektor Lisanne Wilken
Aarhus Universitet

Lektor Lisanne Wilken modtager Aarhus Universitets Jubilæumsfonds Pædagogiske Hæderspris 2013 på baggrund af sin store indsats med at udvikle undervisningsformer til det man kan kalde "det internationale klasseværelse".

Lisanne Wilken har ydet en pædagogisk pionerindsats med at udvikle undervisningsformer til den internationale kandidatuddannelse European Studies. 

På European Studies er der både danske og internationale studerende. I bestræbelserne på at knytte de studerende sammen og udnytte de mange forskellige ressourcer, der findes i det internationale klasseværelse, har Lisanne Wilken udvist stort engagement i at udvikle ”Projektet”, som er en særlig integrerende undervisningsform.

”Projektet” fokuserer på at skabe et 'level playing field' i det klasseværelse, hvor de studerende ikke alene kommer fra forskellige lande og undervisningssystemer men også har forskellige faglige baggrunde. I ”Level playing field” bruger de danske og de internationale studerende deres forskellige ressourcer - hvad enten det drejer sig om sprog, kultur eller faglighed – i fælles projekter. På denne måde spiller forskellighederne sammen, og de studerende udnytter deres viden og reflekterer over den.

Måden at arbejde med "det internationale klasseværelse" på spreder sig også til forskellige vejledningsformer og afprøvning af, hvordan forskellige eksamensformater kan benyttes i sammenhæng med European Studies. ”Projektet” har også udmøntet sig i tiltag som Euro-Sim, som er et rollespil, hvor de studerende gennemspiller et EU-topmøde med hver sin funktion som for eksempel ministre, pressefolk og ngo’er.

European Studies, der blev oprettet i 1999, var den første internationale kandidatuddannelse på det tidligere Humanistiske Fakultet, og var det ikke for Lisanne's vedvarende energi og pædagogiske engagement, så var den aldrig blevet til den succes den er i dag, hvor den også har været model for andre uddannelser på fakultetet, for eksempel International Studies.

Lisanne Wilken – CURRICULUM VITAE
Associate professor, Institute for Culture and Society, Section for European Studies, Aarhus University

Education and appointments

2002 - Associate professor; Section for European Studies, Institute for Culture & Society, Aarhus University;

2001: Dr. phil. from Aarhus University.

2000: Assistant professor, Centre for European Studies, Århus University;

1999 Amanuensis, Centre for European Studies, Aarhus University;

1994 - 1997: Senior scholar; Centre for Language and Intercultural Interaction, Aalborg University;

1990 - 1993: Research fellow; Institute of Anthropology, Copenhagen University

1989: Anthropologist, mag. scient., Copenhagen University.

 

Other activites

2013-2017 Member of The Norwegian Research Council’s steering group regarding: “Europe in Transition”

2012 – 2014: Project manager for the FKK funded research project "Internationalisation and the social field of Danish Higher education"

2007- 2010  Programme director, European Studies, IHO, Aarhus University

2003 -2005 Director of studies, Centre for European Studies, Aarhus University

1997 - 2001  Chairman for the external examiners, Anthropology, University of Copenhagen