Aarhus Universitets Jubilæumsfonds Pædagogiske Hæderspris 2015

Aarhus Universitets Jubilæumsfonds Pædagogiske Hæderspris bliver tildelt som en anerkendelse af fremragende og banebrydende undervisning på Aarhus Universitet. Med prisen følger 100.000 kroner til prismodtageren.

 

Lektor Kristina Risom Jespersen

En mester i virtuel læring
Lektor Kristina Risom Jespersen har siden august 2011 været en del af ledelsen på Institut for Økonomi på Aarhus BSS som uddannelseschef.

I oktober 2012 udviklede Kristina Risom Jespersen en virtuel læringsstrategi for Institut for Økonomi, og i 2013 og 2014 lancerede hun en række pilotprojekter om brugen af IT i undervisningen. Specielt brugen af virtuelle læringsplatforme i de grundlæggende metodekurser på 1. semester har forbedret de studerendes indlæring og øget antal let af studerende, der består. Kurserne er nu permanente og under stadig udvikling. 

En stigende brug af IT i undervisningen skabte et behov for at vide mere om effektiviteten af de forskellige redskaber til at skabe motivation i undervisningen, og derfor udviklede Kristina Risom Jespersen en række evalueringsredskaber til formålet. Målet var at vurdere anvendeligheden mellem det emne, der blev undervist i og de redskaber, der blev anvendt. Det skulle være en støtte i den videre udvikling og brug af virtuelle læringsredskaber i instituttets undervisning. Evalueringsredskabet er siden blevet brugt i andre sammenhænge på resten af Aarhus BSS og ved Center for Undervisning og Læring (CUL).

Kristina Risom Jespersen lægger stor vægt på, at undervisningen er varieret:

”En forelæsning kan være traditionel, men hvis den kombineres med andre medier, som er fleksible og støttende for læring både under og imellem forelæsningerne, bliver den bedre.  Det virtuelle læringsrum er enormt vigtigt, da det giver mulighed for individualiseret læring hos den enkelte studerende og mulighed for løbende at identificere de emner, som de studerende synes er svære, og som derfor kræver ekstra fokus. Samtidig giver det virtuelle læringsrum mulighed for at holde forelæsningerne på et højere niveau”, fortæller hun.

Kristina Risom Jespersen har igennem årene været ansvarlig for flere undervisningsseminarer, og ved siden af disse pædagogiske initiativer har hun løbende sørget for at udvikle sine egne pædagogiske evner. I 2009 blev hun valgt som årets e-lærings-underviser på Aarhus Universitet.

Kristina Risom Jespersen er uddannet cand.merc. i Quality Management fra det tidligere Aarhus School of Business (nu Aarhus BSS). Hun har desuden en ph.d. og tidligere erfaring som forsker og adjunkt ved Department of Marketing, Informatics and Statistics, også tidligere Aarhus School of Business.