Aarhus Universitets Jubilæumsfonds Pædagogiske Hæderspris 2016

Aarhus Universitets Jubilæumsfonds Pædagogiske Hæderspris bliver tildelt som en anerkendelse af fremragende og banebrydende undervisning på Aarhus Universitet. Med prisen følger 100.000 kroner til prismodtageren.

PROFESSOR MSO JEPPE BUNDSGAARD

Professor MSO Jeppe Bundsgaard får AU’s Jubilæumsfonds pædagogiske hæderspris 2016

Da professor MSO Jeppe Bundsgaard i efteråret 2014 præsenterede resultaterne fra den første internationale undersøgelse af skoleelevers computer- og informationskompetencer (ICILS), sad tilhørerne i små grupper i en afslappet atmosfære omkring borde dækket med hvid dug og levende lys.  Men helt analogt var det naturligvis ikke. Præsentationen var del af en konference om it i skolen, som Jeppe Bundsgaard havde arrangeret som en interaktiv begivenhed, hvor deltagerne kunne diskutere med oplægsholderne undervejs, både on- og offline.

Kombinationen af det analoge og det digitale er kendetegnende for Jeppe Bundsgaards pædagogiske virke - hvad enten han underviser, vejleder, designer uddannelser og kurser eller holder oplæg på konferencer. Han har i en årrække forsket i brug af it i undervisningen, ligesom han har en baggrund som datalog og har været med til at udvikle en række spil og andre digitale læremidler. F.eks. Ekstra Bladets ’Redaktionen’, et digitalt redskab, der støtter en klasses arbejde med at skrive en avis, der udgives på papir.

Men fascinationen af, hvad man kan med it, er langt fra teknologifetichisme. For Jeppe Bundsgaard handler det ikke om at bruge så meget it i undervisningen som muligt, men om at bruge det bedre. Om at forstå, at it altid bruges i en bestemt kontekst, og at hver undervisningssituation derfor kræver sine egne didaktiske overvejelser om, hvordan it kan give det største læringsudbytte.

Inviterer til dialog

Jeppe Bundsgaard brænder for sit fag, og han er en engageret og vidende forelæser og oplægsholder, der formår at give studerende og konferencedeltagere et præcist og vedkommende indblik i sagen. Men selvom han er klar i mælet og har meget på hjerte, er det altid mest et oplæg til diskussion og dialog. Han tager gerne ordet – også i den offentlige debat med klare holdninger til f.eks. de nationale test i folkeskolen – men inviterer nærmest metodisk andre til at føre samtalen videre, og karakteristisk nok hedder hans ph.d.-afhandling fra 2005 ’Bidrag til danskfagets it-didaktik’. Et bidrag netop, og ikke det sidste ord om sagen.

Jeppe Bundsgaard inkarnerer den klassiske universitetsdyd om forskningsbaseret undervisning. Hans årelange forskning i, hvordan it kan bruges didaktisk, er omdrejningspunktet for hans egen undervisning, hvor it ikke bare er en smart måde at præsentere informationer på, men et redskab til dialog, interaktion og involvering.  Jeppe Bundsgaards forskning kredser om, hvordan vi kan udvikle didaktikken, særligt i forhold til danskfaget: hvad skal vi undervise i, hvordan og hvorfor? Hvilke udfordringer stiller it didaktikken overfor, og hvilke muligheder giver den os? Hans løbende refleksioner over, hvad vi egentlig skal lære i dansk i et videns- og netværkssamfund deler han med de studerende på DPU’s kandidatuddannelse i danskfagets didaktik, hvor han har lagt hovedparten af sin undervisning. 

Progressiv undervisning med it

Da Jeppe Bundsgaard i januar 2015 holdt sin tiltrædelsesforelæsning som professor MSO i ’fagdidaktik og it’ på DPU, kom han også ind på ICILS. Den viste, at Danmark er ret godt med internationalt, hvad angår inddragelse af it i undervisningen. Men det sker først og fremmest i forbindelse med mere traditionel undervisning, hvor læreren bruger it til at præsentere information, og eleverne bruger it i deres individuelle arbejde med opgaverne.

”Undervisning kan være så utrolig fedt. Målet er at udvikle mere progressiv undervisning med it. Dvs. undersøgende og samarbejds- og projektorienterede undervisningsformer, hvor it understøtter refleksion, analyse og kommunikation. Men ICILS-tallene viste os, at det er det, der foregår mindst af. De er et godt billede på, hvad vores udfordring er, hvis vi går ind for mere progressiv undervisning ”, siger Jeppe Bundsgaard.

Denne udfordring tager han selv op i sit pædagogiske virke på DPU. Jeppe Bundsgaard går ikke blot ind for progressiv undervisning. Han praktiserer det.  Det kommende år er Jeppe Bundsgaard Visiting Scholar på University of California, Berkeley, og han ser frem til at komme hjem med ny inspiration til, hvad der kan give bedre undervisning. Både hans egen og andres.