Aarhus Universitets Jubilæumsfonds Pædagogiske Hæderspris 2017

Aarhus Universitets Jubilæumsfonds Pædagogiske Hæderspris bliver tildelt som en anerkendelse af fremragende og banebrydende undervisning på Aarhus Universitet. Med prisen følger 100.000 kroner til prismodtageren.

Professor Bjørk Hammer

Bjørk Hammers indstilling er usædvanlig. Ikke færre en tre institut- og centerledere ved Science and Technology har, uafhængigt af hinanden, indstillet samme person til Jubilæumsfondens Pædagogiske Hæderspris 2017. Det er, så vidt vides, første gang, det er sket.

Bjørk Hammer har været ansat ved Institut for Fysik og Astronomi siden april 2000, og er yderst afholdt og respekteret blandt kolleger og studerende. Han benyttes ofte som ”det gode eksempel” ved pædagogiske arrangementer.

Igennem en længere årrække har han udvist stort engagement i de studerendes overgang fra gymnasium til universitet. På baggrund af sine erfaringer med at undervise 1. og 2. års-studerende på bacheloruddannelsen i fysik, og gennem systematiske observationer med gentagne prøver, har han på eget initiativ lagt en stor indsats i at udvikle et nyt online læringsværktøj: Sci2u.dk.

Værktøjet er beregnet til at træne de studerendes tekniske og forståelsesmæssige færdigheder inden for matematik, programmering, mekanik og kvantemekanik. Med Sci2u har Bjørk Hammer på forbilledlig vis adresseret en central og omdiskuteret problemstilling på naturvidenskabelige og tekniske uddannelser, nemlig de nye studerendes matematikkompetencer.

“Filosofien bag er, at øvelse gør mester, så de studerende udsættes for mindre variationer af en bestemt opgavetype, hvor de får øjeblikkelig feedback på, om de er på rette vej. Resultaterne af projektet er særdeles lovende; via kontinuerlig færdighedstræning forbedrer de studerende deres matematikkompetencer og prøveresultater. Ligeledes er perspektiverne lovende; højere fagligt niveau og et lavere frafald,” forklarer professor Bjørk Hammer.

Med start i efteråret 2015 blev Sci2u afprøvet på Calculus med over 1000 nye studerende. Bjørk Hammer var den udfarende kraft i projektet og har med studenterhjælp designet læringsstier i Sci2u for hver af de 14 ugers forløb i Calculus 1 og 2. På Calculus 1 observeredes en markant positiv effekt efter den afsluttende prøve I efteråret 2015. Siden er programmet forfinet yderligere.

Bjørk Hammers pædagogiske arbejde afspejler en opfattelse af, at universitetet skal stille krav til – og gøre det muligt for – de studerende at forbedre deres faglige niveau. Han har på den måde ydet et væsentligt bidrag til at flytte debatten om de studerendes matematikkompetencer til at fokusere på universitetets handlemuligheder.

Sci2u og Bjørk Hammers øvrige virke som underviser afspejler en holdning til, at det er den, som arbejder, der lærer noget. Også studerende med et lavt indgangsniveau kan udvikle sig og nå et solidt niveau, hvis universitetet stiller de rette krav og de rette værktøjer til rådighed.