Du er her: AU  Medarbejdere  Medarbejderservice Oversigt over administrationen på AU Administrationscenter Health

Administrationscenter Health

Administrationscenter Health understøtter fakultetet med HR, bygningsservice, økonomi, IT, kommunikation, internationale aktiviteter, ph.d.- og studieadministration.

Afdelinger i administrationscenter Health

HE Bygningsservice

Bygningsservice varetager byggesager, vedligeholdelse af bygninger, rengøring, gartneropgaver o.l.

Kontakt HE Bygningsservice

HE Forskeruddannelsen

Kontakt HE Forskeruddannelsen

HE HR

HR har ansvaret for bl.a. løn, personalejura, organisationsudvikling, arbejdsmiljø og kompetenceudvikling.

Kontakt HE HR

 

 

HE IT-support

Afdelingens ansatte arbejder med drift, udvikling og support af it-systemer, telefoni samt administration af mail- og kalendersystem.

Kontakt HE IT-support

 

 

Fakultetssekretariatet

Fakultetssekretariatet bistår ledelsen med sekretariatsbetjening, analyser, tværgående strategi- og udviklingsopgaver og opgaver vedrørende fakultetets relationer til sundhedssektoren.

Kontakt fakultetssekretariatet

HE Kommunikation

Kommunikationsafdelingen står for både intern og ekstern kommunikation og er tovholder for Healths hjemmesider.

Kontakt HE Kommunikation

HE Studier

Afdelingen tilrettelægger og administrerer undervisning og eksaminer på Healths bachelor- og kandidatuddannelser, dog ikke den kliniske del.

Kontakt HE Studier

HE Økonomi

Økonomiafdelingen står for fx rejseafregning, bogholderi, regnskab og projektøkonomistyring. 

Kontakt HE Økonomi 


1425341 / i40