Vælg din enhed

Find den lokale medarbejderportal for dit institut eller område.

Institutter

Fakulteter

Fællesadministrationen

Øvrige enheder

Medarbejderservice på AU

Værktøjer, vejledninger og serviceydelser for alle ansatte.

Slå op i emneindekset:

Find person

Find bygning eller enhed

Bygningskort | Personsøgning | aukort@au.dk

I løbet af sommerferien udfases Meddelelser i oversigten nedenfor. Mens udfasningen står på, vil der forekomme uregelmæssigheder i Meddelelseslisten. Alle meddelelser vil fremover være at finde under Nyheder. 

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 12.07.2016