Vejledning og Studieinformation

Afsnittets opgaver

 

  • Yder personlig og digital vejledning til kommende og igangværende studerende om studievalg, optagelse og omvalg
  • udvikler studieinformation og drifter digitale platforme, herunder bachelor.au.dk, kandidat.au.dk og studerende.au.dk
  • udvikler og afholder vejledningskurser og -arrangementer på tværs af universitetet
  • er ansvarlige for udviklingen og koordineringen af studenterrekruttering

Se mere på: http://bachelor.au.dk/vejledning/

 

 

Lone Urbak

Funktionschef
M
H bygn. 1448, 133
P +4587162741
P +4521666817

1425495 / i40