ST HR

HR Teams Science and Technology

 • HR-partnerchef, Dorthe M. Andersen
  Tlf.: 871 52096, mobil: 6020 2799, mail: dma@au.dk 

Science and Technology, Tværgående funktioner 

 • Kontorfunktionær, Bodil Hansen
  Tlf.: 4189 3312, mail: bodil.hansen@au.dk
 • Kontorelev, Krishna Maria Olsen
  Tlf.: 9350 8201, mail: kmo@au.dk

Institut for Ingeniørvidenskab (ENG) og Institut for Datalogi (CS)

 • HR-partner, Pia Thystrup
  Tlf.: 9350 8309, mail: pithy@au.dk
 • HR-supporter, Dorte Gissel Schroeder
  Tlf.: 871 52052, mobil: 2183 3433, mail: dsc@au.dk
 • HR-supporter, Anett Dagø Rasmussen
  Mobil: 4189 3021, mail: anett@au.dk
 • HR-supporter, Inger M. Andersen
  Mobil: 2166 9378, mail: ia@au.dk
 • HR-Supporter, Anja Strande Korf (vikar for Rita Villumsen)
  Mobil: 9350 8206, mail: korf@au.dk

Institut for Bioscience (BIOS)

 • HR-partner, Kathrine Kofoed,BIOS Aarhus
  Tlf.: 9350 8204, mail: kofoed@au.dk
 • HR-partner, Tomas Breddam, BIOS Roskilde
  Tlf.: 6063 2326, mail: tb@au.dk
 • HR-supporter, Gitte Nielsen
  Tlf.: 871 51313, mobil: 2165 6716, mail: gn@au.dk
 • HR-supporter Maj-Britt G. Andersson
  Tlf.: 871 51306, mobil: 2322 7113, mail: mbga@au.dk

Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet (ASE), 

 • HR-partner Linda Torup Jensen
  Mobil: 9350 8651, mail: lto@au.dk 
 • HR-supporter, Anett Dagø Rasmussen
  Mobil: 4189 3021, mail: anett@au.dk

Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) og
Institut for Miljøvidenskab (ENVS)

 • HR-partner Tomas Breddam
  Tlf.: 6063 2363, mail: tb@au.dk
 • HR-supporter, Lis Rygaard
  Tlf.: 871 51305, mobil: 2558 0678, mail: lrs@au.dk

Science Museerne, Institut for Matematik (MATH), ST Bygningsservice
og Administrationscenter ST Aarhus

 • HR-partner, Linda Torup Jensen
  Mobil: 9350 8651, mail: lto@au.dk 
 • HR-supporter, Dorte Gissel Schroeder
  Tlf.: 871 52052, mobil: 2183 3433, mail: dsc@au.dk 
 • HR-supporter, Inger M. Andersen
  Mobil: 2166 9378, mail: ia@au.dk
 • HR-Supporter, Anja Strande Korf (vikar for Rita Villumsen)
  Mobil: 9350 8206, mail: korf@au.dk

Institut for Molekylærbiologi og Genetik (MBG)

 • Instituttet betjenes af HR ST Team 1 - funktionspostkasse: HR.ST.team1@au.dk
 • HR-partner, Stine Bundgaard Hjorth
  Tlf.: 2966 2332, mail: stine@au.dk
 • HR-supporter, Jeanette Nielsen (hovedsageligt MBG-Aarhus)
  Tlf.: 9350 8538, mail: jeani@au.dk
 • HR-supporter, Lars Hedevang Jørgensen (hovedsageligt MBG-Foulum)
  Tlf.: 8715 1264, mobil: 9350 8567, mail: larshj@au.dk
 • HR-supporter, Mette Hansen (hovedsageligt MBG-Foulum
  Tlf.: 8715 1241, mail: mette.hansen@au.dk  

Institut for Fysik og Astronomi (PHYS) og ST Learning Lab (STLL)

 • Instituttet betjenes af HR ST Team 1 - funktionspostkasse: HR.ST.team1@au.dk
 • HR-partner, Stine Bundgaard Hjorth
  Tlf.: 2966 2332, mail: stine@au.dk
 • HR-supporter, Jeanette Nielsen
  Tlf.: 9350 8538, mail: jeani@au.dk

Institut for Geoscience (GEO), Center for Bioinformatik (BiRC),
Interdisciplinært Nanoscience Center (iNANO ),
Institut for Kemi (CHEM) og Fakultetssekretariatet

 • Instituttet betjenes af HR ST Team 1 - funktionspostkasse: HR.ST.team1@au.dk
 • HR-partner, Stine Bundgaard Hjort
  Tlf.: 2966 2332, mail: stine@au.dk
 • HR-supporter, Lis Helleberg
  Tlf.: 871 56329, mail: lish@au.dk
 • HR-supporter, Tasja Jeanett Nielsen
  Tlf.: 9350 8353, mail: tasja@au.dk

Internatonalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug,
Fødevaresystemer (ICROFS) og Institut for Husdyrvidenskab (ANIS)
Administrationscenter ST Foulum

Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug (DCA),
Institut for Agroøkologi (AGRO) og Institut for Fødevarer (FOOD)

311986 / i40