Prøvetid

Hvem er omfattet

Alle funktionæransatte teknisk administrative medarbejdere og chefer på Aarhus Universitet med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på mindst 8 timer.

Prøvetid

Reglerne om prøvetid er fastsat i Funktionærlovens bestemmelser (FUL §2).

På Aarhus Universitet aftales en prøvetid på 3 måneder ved ansættelse af udefrakommende teknisk administrative medarbejdere. Prøvetiden skal fremgå af ansættelsesbeviset, f.eks. – ”De første 3 måneder af ansættelsen er gensidig prøvetid.”

Inden for prøvetiden skal opsigelse fra universitetets side ske med mindst 14 dages varsel (FUL §2 stk. 5), mens opsigelse fra medarbejderens side kan ske uden varsel (FUL §2 stk. 6).

Intern flytning (indenfor AU’s område) udløser ikke fornyet prøvetid.

 

Retningslinjerne er gældende fra 1. oktober 2013 

Version 30-09-2013_dk.

431737 / i40