Du er her: AU  Medarbejdere  Fakulteter Aarhus BSS Nyheder og arrangementer

Internt nyt fra Aarhus BSS

23.09.2013 | Aarhus BSS

”Vi afventer og tænker os godt om"

”Der er ikke taget nogen endelig beslutning i forhold til EQUIS. Når vi modtager den endelige skriftlige tilbagemelding, tænker vi os grundigt om og overvejer vores muligheder. Men vi står fast på den stærke, brede BSS-model,” siger Svend Hylleberg.

23.09.2013 | Aarhus BSS

BSS diskuterer strategi på Sandbjerg 2.-3. oktober

I starten af oktober løber det årlige strategiseminar på BSS af stablen på Sandbjerg Gods. Hovedemnerne i år er kvalitet i uddannelserne samt status på og evt. justering af den nuværende strategi.

20.09.2013 | Videnudveksling, Aarhus BSS

Debat om forskeres bibeskæftigelse

Medier og politikere har rejst debat om forskeres ret til at modtage betaling for rådgivning eller andre ydelser, der udføres uden for arbejdstid. AU's personalepolitik fra 2011 omtaler og specificerer emnet. Læs mere her.

18.09.2013 | Aarhus BSS

Afslag på EQUIS-akkreditering til BSS

Mod forventning er der ikke udsigt til, at School of Business and Social Sciences bliver genakkrediteret og dermed kan bevare den EQUIS-akkreditering, som BSS i form af det tidligere ASB erhvervede i 2001.

17.09.2013 | Aarhus BSS

Feedback fra AMBA efter besøget på BSS

AMBA-panelets medlemmer udtrykte efter deres besøg på BSS stor tilfredshed med bl.a. forskningstyngden og feedbacken fra studerende og aftagere, men panelet har også udpeget nogle områder, som skal justeres for at leve fuldt og helt op til AMBA’s akkrediteringskrav.

11.09.2013 | Aarhus BSS

STADS lukkes 2.-23. oktober

STADS lukkes fra den 2. til den 23. oktober 2013 kl. 10 som følge af konvertering af studieadministrative data fra AU Herning, AUHE, og Aarhus University School of Enginering, ASE, til AU STADS.

10.09.2013 | Aarhus BSS

Institutledernes fokus for studieåret 2013/14

Institutlederne på BSS fortæller om deres forventninger, ønsker og håb for tiden indtil sommeren 2014. Efter-fusionsarbejdet og de nye institutdannelser er stadig i fokus. Det samme er den nye rektor, der har gjort et godt førstehåndsindtryk.

10.09.2013 | Aarhus BSS, Uddannelse

Standarder for god undervisning

Som led i et stort EU-støttet projekt om kvalitetskriterier i undervisningen opfordres AU’s undervisere til at beskrive deres udfordringer med at undervise flersprogede og multikulturelle klasser.

10.09.2013 | Aarhus BSS, Arrangement

Institut for Erhvervskommunikation bliver vært for prestigefuld konference

Forskningsgruppen for oversættelse og tolkning har fået tildelt værtsskabet for den største konference inden for oversættelse i verden.

09.09.2013 | Aarhus BSS

AMBA-panelet besøger BSS onsdag og torsdag

Den 11. og 12. september har BSS besøg af det tredje og i denne omgang sidste akkrediteringspanel, Association of MBAs (AMBA), som skal vurdere BSS’ MBA-uddannelser. Gruppen består af to professorer, en tidligere MBA Director samt en akkrediteringskonsulent.

308327 / i40