Licensering og salg

Licensaftale

En licensaftale af en opfindelse er en kontrakt mellem AU/Region Midtjylland og en tredjepart, hvor rettighederne til en teknologi licenseres til tredjeparten uden overførsel af ejendomsret. Aftalen regulerer rettigheder og forpligtelser for licenshaveren, herunder økonomiske vilkår. En optionsaftale anvendes sommetider for at give en tredjepart mulighed for at evaluere teknologien i en begrænset periode, inden der træffes beslutning om licensering.

Salgsaftale

En salgsaftale er en kontrakt mellem AU/Region Midtjylland og en tredjepart, hvor ejerskabet til rettighederne af en teknologi overføres til en tredjepart mod økonomisk kompensation. AU/RM vil ikke længere have nogen kontrol over immaterielle ejendomsrettigheder til teknologien. En optionsaftale anvendes sommetider for at give en tredjepart mulighed for at evaluere teknologien i en begrænset periode, inden der træffes beslutning om at købe teknologien.


Vil du vide mere om licensering, salg og andre emner? Hent vores Inventor's Guide: