Kommercialisering & IP

Teamet Kommercialisering og IP (Tidligere kendt som TTO Forretningsudvikling ) er blevet en del af AU Erhverv og Innovation. Disse sider vil i den forbindelse blive opdateret og flyttet, forventelig ultimo 2023. Du kan læse mere i denne nyhed eller kontakte teamet her.

Kommercialisering & IP

Excellent forskning kan resultere i opfindelser, som kan gavne både dig og samfundet. Forskningens resultater kan føre til nye produkter, forskningssamarbejder og nogle gange nye virksomheder. Kommercialiseringens vigtigste funktion er at sikre, at ny viden udveksles, udvikles og sættes i produktion, så innovationen i forskningen kommer til gavn for alle i samfundet og i et videre perspektiv løser globale udfordringer.

Har du som led i din forskning begået en opfindelse, skal du indberette det til teamet Kommercialisering og IP, som vil hjælpe dig videre i processen.

Find din kontaktperson
Hvornår er du opfinder? (på engelsk)

Hvad kan du opnå?

Når kommercialiseringsprocessen omkring en opfindelse går i gang, rækkes der ud til relevante virksomheder eller investorer. Oftest vil det være med henblik på at licensere rettigheder til opfindelsen til kommerciel brug.

Indtægterne kan komme dig til gode i form af vederlag. Du kan læse mere om Aarhus Universitets vederlagsregler her.

Men lige så ofte resulterer dialogen i nye forskningssamarbejder med den konkrete virksomhed – en indberetning kan altså være en alternativ måde at skaffe forskningsfinansiering på.

I andre tilfælde har forskere haft ønske om at starte egen virksomhed. Et spin out giver mulighed for at du kan videreudvikle din opfindelse i fællesskab med et team. I et spin out vil du selv være med i alle faser i udviklingsprocessen af din opfindelse, og kan derfor forme det endelige produkt.

Husk - bibeskæftigelse kræver godkendelse af din institutleder.

Mød nogle spin outs fra Aarhus Universitet her

Har du lyst til at starte egen virksomhed?

Har du tanker om at starte din egen virksomhed med baggrund i en opfindelse eller andre forskningsresultater – så lad det blive en del af kommercialiseringsprocessen. Tal med din forretningsudvikler om muligheden, så vi sammen kan udforske dit ønske.

Vi hjælper dig med at:

 • Lave en forretningsplan
 • Afdække afsætningspotentialet
 • Søge kontakt til potentielle investorer og kunder for at forstå potentialet i opfindelsen
 • Udarbejde investorpræsentation
 • Lovmæssige spørgsmål

Du skal blot huske, at bibeskæftigelse kræver godkendelse af din institutleder. Og så skal du vide, at dit engagement er afgørende for succes!

Mød nogle spin outs fra Aarhus Universitet her

Kontakt vores forretningsudviklere her

Overblik over processen

Få overblik - følg processen og se, hvad der sker, når du indberetter en opfindelse:

 1. Din indberetning registreres og dato stemples. Du modtager umiddelbart derefter et kvitteringsbrev.
 2. Du indkaldes til møde sammen med en forretningsudvikler, en jurist og højst sandsynligt en patentagent. Formålet med mødet er at drøfte aspekter af indberetningen i relation til patenterbarhed, ejerskab, opfinderskab, kommercielle aspekter samt videre forskning og udvikling.
 3. Senest to måneder efter modtagelsen af indberetningen skal du have svar på, om AU ønsker at overtage rettigheder og iværksætte en kommercialiseringsproces. Det er her vigtigt:
  • At opfindelsen er patenterbar
  • At der er et behov for teknologien i markedet
  • At der en plan for det videre udviklingsarbejde
  • At der er personer, som kan arbejde forskningsmæssigt med opfindelsen
 4. Hvis opfindelsen overtages, starter en aktiv kommercialisering. Oftest foregår dette ved at sikre rettigheder gennem patentbeskyttelse samt aktiv dialog med potentielle aftagere for at afsøge interesse på markedet for den konkrete opfindelse.
 5. Kommercialiseringsprocessen kan nu gå i to retninger. Enten indledes forhandlinger med interesserede virksomheder, ellers etableres en spin out virksomhed, hvor du selv videreudvikler opfindelsen.
 6. Sidste led i processen er indgåelse af aftale, oftest i form af en licensaftale til enten den eksisterende virksomhed eller det nyetablerede spin out. Der udbetales vederlag til opfinderen, når sagens overordnede omkostninger er dækket. Du kan læse om Aarhus Universitetets vederlagsregler her. 

Vi vil ikke spilde din tid: Derfor evaluerer vi løbende alle projekter i relation til det input, vi får fra markedet og de resultater, der fremkommer. Skulle din opfindelse vise sig ikke at være kommercielt gangbar qua markedets feedback, kan det give mening ikke at fortsætte kommercialiseringen og lade projektet leve videre som et rent forskningsprojekt. 

Vil du vide mere, kan du med fordel læse Inventor's Guide.