Personalegoder

Som ansat på Aarhus Universitet findes der en række tilbud, du kan gøre brug af. Denne side giver et overblik over de forskellige tilbud.


Sport og motion

DHL Stafet

AU deltager årligt i DHL Stafetten i Aarhus, Odense og Kbh.


Motionscentre og træningsfaciliteter

På AU finder du en række motionsrum og træningsfaciliteter for medarbejdere. For at benytte faciliteterne skal man nogle steder være medlem af den lokale personaleforening og andre steder kræves der medlemskab af motionsklubben.

Der findes træningsfaciliteter, som kan benyttes af AU medarbejdere, følgende steder:

  • Foulum
    Et motionsrum findes i Bygning A10, Blichers Allé 20, 8830 Tjele. Motionsrummet er til glæde for alle medarbejdere ved AU-Foulum.
  • Emdrup
    Motionsklub, DPU, Bygning D, Tuborgvej 164, 2400 København NV
  • Silkeborg
    Et motionsrum findes i Bygning C, Vejlsøvej 25, 8600 Silkeborg.

Ud over disse, kan dit institut eller din afdeling også tilbyde forskellige former for træning. Forhør dig hos din sekretær om hvilke muligheder, der er hos jer. 

Fritid og ferie

CAMPUS koret

Her synges viser, klassisk og moderne - gerne flerstemmigt. Koret øver i Aarhus.


Feriefonden

Udlejning af ferieboliger i Danmark og udlandet.