Da Ukraine kom til Aarhus Universitet

Der gik bare 18 dage fra den russiske invasion i Ukraine begyndte, til den første ukrainske forsker-fellow ankom til Aarhus Universitet. At hjælpe forskerne på flugt fra krigen blev en nærværende og meningsfuld opgave for AIAS, fortæller vicedirektør Lotte Holm.

Mandagsfrokosterne med alle fellows er et fast element på AIAS. Når maden er ryddet af bordene, skiftes fellow'erne til at holde oplæg om deres forskningsfelt. Photo: Lars Kruse

Snakken henover kaffemaskinen på Aarhus Institute of Advanced Studies går sædvanligvis på et fremmedsprog. I marts 2022 blev ukrainsk føjet til. I den måned ankom de første fordrevne ukrainske forskere ved hjælp af de såkaldte AUFF-Ukraine research fellowships, som Aarhus Universitets Forskningsfond donerede penge til, og som bestyrelsen på AIAS lynbehandlede på en weekend.

I det hele taget er indsatsen for forskere på flugt fra den russiske invasion i Ukraine defineret af hast og praktiske gøremål, fortæller Lotte Holm. Hun er vicedirektør på AIAS, som lige nu har 12 fellows fra Ukraine.
”Staben på AIAS er vant til at tage imod fellows fra hele verden, og normalt har vi god tid til at forberede os, så det praktiske med bolig, opholdstilladelse og lønkonto er på plads, når de ankommer. Sådan var det ikke for de ukrainske fellows. Enkelte havde været på flugt i ugevis, nogle kom med en enkelt rygsæk og en IKEA-pose med børnenes tøj, og vi måtte hurtigt løse de praktiske problemer i takt med, at de opstod”, fortæller Lotte Holm.

En tur i IKEA og til læge
Mest presserende var at få åbnet bankkonti, så forskerne kunne få udbetalt løn og betalt husleje i deres danske boliger. Det lykkedes, ikke mindst fordi AU HR og lønkontoret gjorde en stor indsats, fremhæver Lotte Holm. Ellers herskede de pragmatiske løsninger, eksempelvis at der i kælderen blev samlet tøj og møbler ind til ukrainerne, indkøbt dyner i IKEA og ageret tolk ved lægebesøg.

Forud for de ukrainske forskeres ankomst til Aarhus, blev de matchet med en AU-forsker inden for samme fagfelt. Alle steder blev AIAS’ forespørgsel om at tage imod en ukrainsk forskerkollega mødt med velvillighed, og der blev fundet arbejdsfællesskaber og kontorpladser. Lotte Holm er glad for imødekommenheden fra AU’s forskere.

”Det har været rørende at opleve, at de, vi spurgte, ville hjælpe uden betænkning. Selv om meget har været anderledes og ekstremt i denne situation, så har vi også set en organisation, som kan træde sammen og støtte, når det gælder”, siger Lotte Holm.

På lige fod med andre fellows

De ukrainske fellows deltager i AIAS’ aktiviteter på linje med husets øvrige fellows. Alle mødes på AIAS i Vennelystparken til mandagsfrokost og fredagsmorgenmad. Efter spisning er oftest et fagligt oplæg, som fellow’erne skiftes til at bidrage til. Her har en ukrainsk fellow fx holdt oplæg om biodiversitet i Tjernobyl, som er hendes forskningsfelt.

Sammenkomsterne på AIAS giver også rum og tid til de uformelle drøftelser, og her mærker staben, at de ukrainske forskere støtter og hjælper hinanden.

”Vi ønskede ikke, at de isolerede sig som gruppe, og det er heller ikke sket. Men vi ser, at de har glæde af at tale med hinanden om krigen og uhyrlighederne i deres hjemland. Især når nyheder om Ukraine og krig glider i baggrunden på den danske dagsorden”, siger Lotte Holm.

Psykologisk rådgivning på ukrainsk

Formålet med de 12 AUFF-Ukraine research fellowships er primært at hjælpe fordrevne forskere i nød og give dem en mulighed for at fortsætte deres forskning i et internationalt og interdisciplinært miljø.

Efter 10 måneders indsats mener Lotte Holm, at AIAS kan vinge af ved formålet. Endda lidt til.

”Vi var forberedt på, at vi ikke kunne forvente et akademisk overskud, når afsættet for at blive fellow ikke var et positivt tilvalg, men en nødløsning. Derfor er det også meget opløftende at se, hvordan vores fellows har fundet sig til rette i de faglige miljøer. Ligesom ukranierne får et akademisk løft”, lyder det fra Lotte Holm.

Løftet kommer eksempelvis fra undervisning i academic writing.

”Det er ikke alle, som har været på forskningsophold i andre lande, eller er fortrolige med at begå sig på ’forsker-engelsk’. Her er academic writing et nyttigt redskab, og jeg er faktisk imponeret over, hvor meget de får ud af det”, siger Lotte Holm.

Hun oplever også, at der fra ukrainerne er en lyst til at give tilbage. Konkret har en af de ukrainske forskere, som er psykolog, lavet en aftale med Aarhus Kommune om at tilbyde samtalerådgivning til andre ukrainske flygtninge.

”Sproget er en barriere. Vi oplever, at der ikke er mange ukrainere, der taler godt engelsk. Derfor er det en støtte med en ukrainsktalende psykolog, som kan træde til. Så hun har samtaler her på kontoret ved siden af mit én gang om ugen”, fortæller Lotte Holm.

Det har været en stor opgave for staben at tage imod de ukrainske forskere, men det har også været en tilfredsstillende mission, som har gjort gavn på AIAS. Sådan beskriver vicedirektøren det:

”Vi har brugt hinanden meget, og det har øget tilliden mellem os. Og så er det en glæde at gøre en indsats, som har stor betydning for andre”.

 

Fakta om AUFF-Ukraine research fellowships

  • AUFF-Ukraine research fellowship er etableret for at støtte forskere, der har været nødt til at indstille deres arbejde på grund af den russiske invasion af Ukraine.
  • Et fellowship inkluderer fuld løn, adgang til kontorplads, bibliotek og forskningsaktiviteter på Aarhus Institute of Advanced Studies (AIAS).
  • For at kunne ansøge skal man som minimum have en ph.d.-grad og være tilknyttet en forskningsinstitution i Ukraine som aktiv forsker.
  • Et fellowship tildeles for en periode på enten seks eller 12 måneder. Kan forlænges afhængigt af situationen i Ukraine.