Nye campusarealer muliggør samling af uddannelses- og administrationsmiljøer

Der lægges i øjeblikket planer for en større samling af administrations- og undervisningsaktiviteter hos henholdsvis ST, Arts og Aarhus BSS samt tre vicedirektørområder. Det sker i forbindelse med Aarhus Universitets overtagelse af bygningerne på hjørnegrunden ved Trøjborgvej 82-84 fra den 1. august 2015.

Foto: Jørgen Weber

Den 1. august 2015 overtager Aarhus Universitet lejemålet for bygningerne på grunden ved Trøjborgvej 82-84 (Lille Barnow/VIA-grunden). De nye arealer skal gennemgå en renovering, der gør dem egnet til administrative formål for de medarbejdere i AU Økonomi og Bygninger, der lige nu holder til på Fuglesangs Allé 26 samt Intern Post på Katrinebjerg. Desuden skal flere af bygningerne opgraderes til eksamenslokaler som erstatning for de, der planlægges opsagt i forbindelse med flytningerne.

De nye kvadratmeter og udflytningen af AU Økonomi og Bygninger fra Fuglesangs Allé frigiver plads til at samle flere af de undervisnings- og administrationsaktiviteter, der lige nu er placeret på geografisk spredte lokaliteter på campus i Aarhus, blandt andet på Trøjborg og Katrinebjerg.

Det vil blandt andet berøre de uddannelsesaktiviteter under både Arts, Aarhus BSS og ST, der lige nu holder til på Trøjborg, Niels Juels Gade 84, samt de administrative aktiviteter under vicedirektørområderne AU Forskning og Eksterne Relationer og AU IT, der i dag huses i forskellige bygninger på Katrinebjerg.

”Der har været et stort ønske fra både Arts, Aarhus BSS og ST om at få samlet deres uddannelsesaktiviteter i henholdsvis Nobelparken, på Fuglesangs Allé og i Universitetsparken. Med overtagelsen af de nye arealer på Trøjborgvej, er det nu blevet muligt at imødekomme de ønsker og samtidig give de to vicedirektørområder mulighed for at få samlet deres medarbejdere mere, end de er nu. Det er min overbevisning, at det vil bidrage til at styrke de enkelte fakultets- og administrationsmiljøer og knytte campus tættere sammen,” fortæller chef for Byggeri og Planlægning, Charlotte Lyngholm. 

De bygninger, der efter udflytningerne står tomme, vil efter planen blive afviklet og opsagt, heriblandt flere undervisnings- og administrationsbygninger på Trøjborg, Niels Juels Gade 84. Det er forventningen, at Aarhus Universitets samlede bygningsomkostninger vil holdes på niveau, efter rokaden er gennemført.

Det er nu op til de enkelte fakultetsledelser og vicedirektører i samarbejde at planlægge, hvornår de forskellige ind- og udflytninger skal foregå og hvilke ombygninger, der skal foretages. Når samtlige flytteplaner forelægger, vil Byggeri og Planlægning koordinere og udarbejde en samlet tidsplan.