• AU Økonomi og Bygninger

  • Intern information, udvalgte genveje og vidensdeling for medarbejdere i Økonomi og Bygninger

Databeskyttelse

Inden for økonomiområdet samt for Økonomi og Bygninger er der udarbejdet en instruks om, hvordan du skal behandle personoplysninger (GDPR).

Outlook vejledninger:

Tillidsrepræsentanter

AC - Anders Kragh Moestrup

HK - Michael Hertzum Krattet og Dorthe Thomsen

MMF fælles TR - Søren Harbo Jensen

Personale, ferie og fravær

Til funktionschefer og teamledere

Medarbejderservice på AU

Værktøjer, vejledninger og serviceydelser for alle ansatte

Slå op i emneindekset: