Økonomisystemer - supporten har fået fælles e-mailadresse


I forbindelse med implementering af sagshåndteringssystemet NSP, har systemenheden fået en ny fælles mailadresse: oeksystemer@au.dk

Henvendelser vedrørende alle økonomisystemer kan nu ske til den samme mailadresse.

Mailadressen opdateres på alle systemhjemmesiderne, og på alle blanketter.

Mails sendt til de gamle postkasser bliver automatisk videresendt til den nye mailadresse.