Erhvervspris til ung iværksætterlæge

Martin Vesterby, læge og ph.d.-studerende på Aarhus Universitet, har netop modtaget en pris på 200.000 kr. fra Reinholdt W. Jorck og Hustrus fond, der hvert år støtter erhvervsrelateret forskning. Prisen gives for Martin Vesterbys innovative forskning i blandt andet telemedicinske løsninger.
Martin Vesterby (37) startede sin iværksætterkarriere allerede under medicinstudiet, hvor han var med til at etablere et IT-styringssystem til operationsgangen – et system der i dag er en del af resursestyring og booking på flere danske hospitaler. Siden da har Martin Vesterby været involveret i en række forskellige erhvervsrelaterede innovationsprojekter.

I sit nuværende ph.d.-projekt forsker Martin Vesterby i innovation og telemedicinske løsninger eller såkaldt Remote Rehabilitation and Support (RRS). Han arbejder mere konkret med at udnytte en telemedicinsk løsning til at uddanne og støtte patienter i forbindelse med indsættelse af en hofteprotese. Projektet er tilknyttet Regionshospitalet Silkeborg, hvor hofteopererede patienter på forsøgsbasis udskrives allerede dagen efter operationen og hjemsendes med et webcam og en fjernbetjening i tasken. Og de foreløbige erfaringer er gode:
- Denne type løsninger, hvor man udnytter teknologiske muligheder, som for eksempel at tale med en fysioterapeut over et webcam er ikke kun en markant billigere løsning for sundhedssektoren end, hvis hoftepatienten var indlagt i en hel uge, som for ti år siden. Det er også et bedre tilbud til de mange patienter, der foretrækker hurtigst muligt at komme hjem i vante rammer, fortæller Martin Vesterby, der dog understreger, at denne type løsninger vil kunne bruges til flertallet, men ikke nødvendigvis samtlige patienter.
Martin Vesterby er også en af drivkræfterne bag arbejdet med at etablere Bio-X Denmark, som er et samarbejde mellem det danske innovationsmiljø inden for sundhedsområdet og en række erhvervstiltag på Stanford og Berkely University. Pengene skal bruges til Martin Vesterbys fremtidige forskning:
- Prisen skal bruges til at arbejde videre med forskning i patient empowerment. Mere konkret regner jeg med, at pengene giver mig mulighed for at søsætte nogle patient konkrete empowerment-projekter i både Silkeborg og Stanford.
Martin Vesterby arbejder også for at etablere en hel international platform for tværfaglig sundhedsinnovation, og en gruppe forskere fra hele verden er netop i denne uge samlet i Aarhus for at diskutere projektet. 
Fritiden bruges på en helt anden type innovation og iværksætteri. Martin Vesterby har nemlig været med til at starte Stauning Whisky – Denmarks eneste whiskydestilleri, der laver Single Malt og Rug whisky helt fra bunden.
Han er gift med læge Tine Vesterby. Familien, der også inkluderer tre børn, bor i Silkeborg.
Prisen blev overrakt af Jorck-fondens formand, højesteretspræsident Børge Dahl ved en sammenkomst i Højesteret tirsdag d. 13. december.