AU IT - Medarbejderportal

Hurtig adgang til intern information, genveje og vidensdeling for medarbejdere i AU IT

AU IT'S GENVEJE

Nyttige numre i AU IT

  • EAN nr. 5798 000420328
  • CVR nr. 31119103
  • P-nummer 1027703824

Fejring af milepæle

Til fejring af milpæle i huset (AU IT) kan Føtex-kortet lånes i sekretariatet, så der kan købes kage og/eller snacks. Hvis det skal fejres uden for huset, skal man enten selv betale, eller afdelingen betale. 

Hvis du har nogle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte sekretariatet.

Ferie og fravær

Hjemmearbejde

Principper for praksis i forhold til hjemmearbejde. Principperne er udarbejdet af en gruppe nedsat af LSU.

Gruppens medlemmer var Uffe Engberg, Birthe Hestbæk, Peter Christian Herning og Steffen Longfors.

Gruppen har arbejdet ud fra et ønske om at have få rammesættende principper.

LAMU og LSU har godkendt indstillingen fra gruppen. Resultatet er blevet følgende principper:

 Om hjemmearbejde

  • AU IT ønsker at fremme en hverdag, hvor der er fleksibilitet for den enkelte medarbejder i forhold til at skifte imellem at arbejde hjemmefra og at være til stede på arbejdspladsen.
  • Det er et fælles ansvar for de enkelte teams og deres leder at finde den rigtige balance mellem hjemmearbejde og tilstedeværelse. Der skal i den forbindelse tages hensyn til den enkelte medarbejders trivsel og mulighed for at opretholde en fornuftig balance mellem arbejds- og privatliv samt den fælles faglige opgaveløsning og teamets samlede trivsel og sammenhængskraft.
  • AU IT finder det vigtigt, at der er en fælles anerkendelse af, at vi har forskellige behov i forhold til balancen mellem hjemmearbejde og tilstedeværelse og at vi derfor skal tage hensyn til hinandens behov når vi planlægger hverdagen.
  • Medarbejdere der arbejder hjemmefra skal være tilgængelige for møder i samme omfang som hvis man var til stede på arbejdspladsen – afvigelser fra dette aftales med nærmeste leder.

Om mødeafholdelse

  • Det er op til den enkelte mødeindkalder, at beslutte om et givent møde skal være fysisk, virtuelt eller hybridt. Det er et fælles ansvar i både faste teams og i projektteams at drøfte spillereglerne for, hvornår man indkalder til hvilke slags møder.
  • Hvis et møde fordrer tilstedeværelse, bør mødeindkalder indkalde og oplyse om dette i god tid før mødets afholdelse.
  • Det gælder for alle mødetyper, at det er vigtigt, at mødeindkalderen overvejer formål, form og indhold nøje. HR har udarbejdet en hjemmeside med inspiration til gode digitale møder, man kan læne sig opad.

Læs mere om hjemmearbejde på AU