APV 2022: Undersøgelsen er slut – resultater følges op lokalt

75 procent af medarbejderne på AU har besvaret spørgeskemaet for APV 2022. Når resultaterne er klar, kan det lokale opfølgningsarbejde gå i gang i de enkelte enheder.

Foto: Lars Kruse

Indsamling af besvarelser til APV 2022 er nu slut. De næste uger vil Rambøll analysere de indkomne svar, som samles i en række rapporter for enheder og afdelinger på de forskellige organisatoriske niveauer.

I starten af april vil APV-rapporterne være klar og kan tilgås via hjemmesiden.

Når APV-rapporterne er udarbejdet, vil fokus være på de lokale dialogmøder. Her får medarbejdere mulighed for at uddybe og kommentere resultaterne samt bidrage til opfølgningen, hvor beslutninger om prioriteringer og indsatsområder vil være med til at sikre det rette fokus i det daglige arbejde med at skabe et godt arbejdsmiljø i den enkelte enhed/afdeling.

Yderligere oplysninger