Indsamling af svar

På AU indsamler vi medarbejdernes svar på den spørgeskemabaserede arbejdspladsvurdering fra 28. februar - 11. marts 2022. 


Dit svar er vigtigt

APV handler om din trivsel, og hvordan du har det på arbejdspladsen. APV’en indeholder spørgsmål til både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø samt sygefravær. Når du besvarer spørgeskemaet, er du med til at synliggøre de områder, der skal arbejdes med lokalt.

Spørgeskemaet indeholder en række spørgsmål, der er fælles for alle på AU, samt en række fakultets- og administrationsspecifikke spørgsmål, som lokale arbejdsmiljø- og samarbejdsudvalg har udarbejdet.

Sådan svarer du på spørgeskemaet

Du modtager et personligt link til spørgeskemaet den 28. februar i en e-mail fra Aarhus Universitet. Du kan besvare i perioden 28. februar - 11. marts.  

Hvis du ikke modtager et link den 28. februar, skal du først tjekke dit spamfilter. Har den ikke gemt sig der, kan du skrive til apv@au.dk, så hjælper vi dig hurtigst muligt.

Anonymitet og fortrolighed

Den psykiske del af APV’en er 100% anonym. Det er sikret ved anonymitets­grænser, dvs. at resultatet kun vises i rapporten, hvis et bestemt antal ansatte har besvaret spørgsmålet. Ingen på AU har adgang til individuelle svar i den psykiske APV.

Aarhus Universitet har følgende anonymitetsgrænser: 10 besvarelser for generelle spørgsmål, 40 besvarelser for spørgsmål om krænkende adfærd og diskrimination. Læs mere om anonymitet.

Den fysiske del af APV’en er ikke anonym, og din arbejdsmiljøgruppe får adgang til dine kommentarer om konkrete problemer med det fysiske arbejdsmiljø (træk, støj etc.), for at kunne følge op og udbedre. 


Tips til ledere - få en høj svarprocent

Jo flere der svarer, desto bedre er udgangspunktet for dialog og opfølgning lokalt. Tag lederskab over processen og involvér dine medarbejdere, så de oplever, at APV-processen nytter.

 • Informér dine medarbejdere om APV-processen i god tid (læs APV-forberedelse som leder)
 • Fortæl om dine planer for dialog med medarbejderne omkring resultaterne
 • Italesæt, at APV'en må udfyldes i arbejdstiden
 • Overvej, hvad der motiverer netop dine medarbejdere - kunne det være:
  • Foreslå et tidspunkt hvor alle udfylder skemaet samtidig (afsæt god tid)
  • Fortæl at du forventer at de svarer, så I sammen kan forbedre arbejdsmiljøet
  • Send en motiverende påmindelse før undersøgelsen lukker
  • Tak for en god besvarelsesprocent