APV-spørgeskema på vej til dig

Mandag d. 28. februar modtager alle AU-medarbejdere en mail med et personligt link til APV 2022. Ved at besvare spørgeskemaet, er du med til at sætte fokus på dit og dine kollegaers arbejdsmiljø på AU.

Foto: Lars Kruse

Hvordan trives medarbejderne her på AU? Og hvordan skaber vi de bedste rammer for en god arbejdsplads? Det vil den kommende APV 2022 være med til at give et billede af. Jo flere, der svarer, jo klogere bliver vi – og jo bedre er udgangspunktet for en god dialog og opfølgning efterfølgende. 

APV’en er et af flere værktøjer, som bidrager til det daglige arbejde med at skabe et godt arbejdsmiljø på Aarhus Universitet. Den er særlig vigtig for at få et samlet billede af, hvad der går godt, og hvor der eventuelt er særligt behov for at sætte ind lokalt. Spørgeskemaet handler om både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, og ud over de fælles AU-spørgsmål er der et mindre antal fakultets-/administrationsspecifikke spørgsmål. 

Alle modtager APV-spørgeskemaet på mail, som kan besvares frem til 11. marts. Du er meget velkommen til også at opfordre dine kolleger til at deltage.

Yderligere oplysninger
Læs mere om APV 2022 og se tidsplanen på au.dk/APV.