AU fornyr handleplan for ligestilling, diversitet og inklusion

Indsatsen for at skabe bedre kønsbalance og større diversitet på Aarhus Universitet har fået nye pejlemærker. Handleplan for ligestilling, diversitet og inklusion 2023-25 er blevet hørt i organisationen og besluttet af universitetsledelsen.

Handleplanen indeholder fire aktiviteter, som gælder på tværs af universitetet. Derudover har hvert fakultet, Erhverv og Innovation samt administrationen udarbejdet en aktivitet, som man vil arbejde med i handleplansperioden. Beskrivelser af fakulteternes aktiviteter kan du læse her.

Blandt de aktiviteter, der gælder hele universitetet, er eksempelvis systematiseret arbejde med søgekomiteer, og karrieresamtaler mellem leder og videnskabelige medarbejdere i midlertidige stillinger

En af handleplanens første aktiviteter er konferencen for ligestilling og diversitet, som afvikles 2. marts. Konferencen er delt i en fælles del i Aulaen med eksterne oplægsholdere og en lokal del, som finder sted på fakulteterne og i enhedsadministrationen. Konferenceprogrammet finder du her.

Indsatsen for at fremme ligestilling og diversitet kan du læse mere om på denne hjemmeside, hvor du også kan finde inspiration til arbejdet.