AU HR flytter til nye, aktivitetsbaserede lokaler i Nobelparken

I disse dage skifter AU HR adressen på Jens Baggesens Vej ud med Nobelparken. Her flytter 4 ud af 5 AU HR enheder ind i nye lokaler, som er indrettet særligt til at afprøve og udvikle nye kontorformer. Mange møbler er genbrug og tilpasset de nye lokaler.

Nobelparkens røde mursten danner rammen om AU HR’s nye lokaler i bygning 1471. Foto: Marjun Danielsen
I de nye lokaler er der udviklet skulpturelt inventar med indbygget akustikdæmpning af genbrugsplast. Foto: Marjun Danielsen
Overskydende træ fra produktion af bordplader genanvendes og integreres i nye opbevaringsmøbler for at minimere spild. Der er skabt plads at sidde eller placere planter på møblerne. Foto: Marjun Danielsen
En hængende, let plantevæg med moskugler skaber ro og giver en god visuel sammenhæng i rummet. Foto: Gustaf Lohm

Nobelparken, som grænser op til både Universitetsparken og Universitetsbyen, huser en lang række af Arts’ uddannelser – og pr. 2. maj også 4 ud af 5 AU HR enheder, som skifter adresse fra Jens Baggesens Vej til bygning 1471 i Nobelparken.

De nye lokaler er indrettet efter såkaldt aktivitetsbaserede principper, som betyder, at de enkelte arbejdsområder indrettes til at kunne understøtte bestemte arbejdsbehov, fx behovet for at snakke og samarbejde, læse, holde møder eller være sociale. Grundtanken er, at al arbejde ikke skal foregå ved ens skrivebord (fokusplads), men i stedet kan flyttes til det område eller rum, som bedst understøtter opgaven i den konkrete situation.

Derudover er den ene af de i alt tre etager, som AU HR får til rådighed, primært indrettet uden faste pladser. Mange virksomheder, som indretter nye kontorer i disse tider, reducerer antallet af kontorpladser. AU HR har fra begyndelsen truffet beslutning om, at der skal være en fokusplads til alle. Derudover er der prioriteret diverse flex- og møderum samt læsesal som supplement til skrivebordet. Ambitionen har været at skabe et kontormiljø, som inviterer til fællesskab og samarbejde.

Udviklingen af de nye aktivitetsbaserede kontormiljøer er foregået i dialog med AU HR, og er et led i arbejdet med at afprøve og udvikle nye kontorformer. Erfaringerne fra AU HR vil løbende blive indsamlet og brugt i det fremadrettede arbejde med universitetets fysiske campusudvikling.

Genbrugsmøbler

Bæredygtige og genanvendelige materialer og et minimalt ressourcespild har været i fokus under udviklingen af AU HR’s nye lokaler.

Blandt andet er mange af de gamle borde blevet tilpasset ved at genbruge stellet og sætte en ny bordplade på. Derudover er de materialer, som er blevet til overs ifm. udviklingen af møblerne, blevet anvendt andre steder, fx som elementer i en rumdeler. Der er udviklet akustiskdæmpende materiale ud af genbrugsplast, som bl.a. bruges som udsmykning på vægge. Desuden er de få nyindkøbte møbler købt brugt.

Natural Sciences og Technical Sciences overtager AU HR’s lokaler på Jens Baggesens Vej som et led i den samlede udvikling af Katrinebjerg-området.

Læs mere om AU’s campusudvikling på hjemmesiden au.dk/nycampus

Spørgsmål?

  • Vil du vide mere om AU HR’s flytning, kan du kontakte Camilla Elona Eriksen ce@au.dk eller vicedirektør Anne Lindholm Behnk albe@au.dk.
  • Har du spørgsmål til den fysiske/arkitektoniske udvikling af lokalerne til AU HR, kan du kontakte Gustaf Lohm, projektleder, Campus Plan og Projekt.
  • Spørgsmål til AU’s samledes campusudvikling, kan stilles til Charlotte Lyngholm, chef for Campus Plan og Projekt.