AU indstillet til positiv institutionsakkreditering

Aarhus Universitet er netop blevet indstillet til en positiv institutionsakkreditering – en vigtig blåstempling af universitetets kvalitetssystem. Nu venter Akkrediteringsrådets endelige afgørelse til september.

Foto: AU Foto

AU’s kvalitetssikringsarbejde er systematisk, velstruktureret og velfungerende i praksis. Der er en klar ansvarsfordeling i kvalitetssikringsarbejdet, og det er godt forankret i organisationen.”

Sådan indleder Akkrediteringsinstitutionen den rapport, hvori de indstiller AU til en positiv institutionsakkreditering, og som netop er sendt i høring på universitetet. Prorektor Berit Eika har stået i spidsen for akkrediteringsprocessen og glæder sig meget over panelets positive indstilling:

”Jeg er både glad og stolt over, at akkrediteringspanelet anerkender, at AU på alle organisatoriske niveauer fortsat gør et stort og solidt arbejde for at sikre kvaliteten af vores uddannelser. Indstillingen er også et stort skulderklap til den indsats, som ledere, medarbejdere og studerende har ydet igennem hele akkrediteringsprocessen. Nu ser vi frem til Akkrediteringsrådets endelige afgørelse, som forhåbentligt understøtter panelets indstilling.”.

Rapporten er udformet på baggrund af AU’s institutionsrapport og to besøg på universitetet i december 2023 og marts 2024. Her mødtes panelet med ledere, medarbejdere, studerende og eksterne aktører på forskellige uddannelser.

Udover selve indstillingen indeholder rapporten en række beskrivelser af og anbefalinger til AU’s kvalitetssystem. Disse vil blive behandlet i det videre udviklingsarbejde i kvalitetssystemet. Nu får universitetet mulighed for at påpege evt. misforståelser og unøjagtigheder i rapporten i et høringssvar, som skal indsendes den 1. juli. Herefter forventes akkrediteringsrådet at træffe den endelige afgørelse i slutningen af september.