AU skifter teleleverandør - medarbejdere skal have nyt sim-kort

AU IT gennemfører efter sommerferien et leverandørskifte på telefoniområdet. Skiftet omfatter medarbejdernes arbejdsmobiltelefoner og –tablet, men ikke hjemmearbejdspladser og teknisk udstyr. Samtidig sparer AU IT årligt et millionbeløb på driftsomkostninger.

Universitetsledelsen har godkendt, at AU skifter teleleverandør fra TDC til Telenor. Skiftet vil påvirke ca. 3.000 medarbejdere på AU, som skal have nyt simkort til deres mobiltelefon og tablet, men alle beholder deres nuværende telefonnumre – både til fastnet og mobil.

Hjemmeinternet og SIM-kort i AUs tekniske udstyr påvirkes ikke af leverandørskiftet, men fortsætter som hidtil hos TDC.

Skiftet sker for at spare penge
En gennemgang af det nuværende teleforbrug på AU indikerer, at der er penge at spare ved leverandørskiftet. Helt præcist kan AU IT ifølge beregningerne årligt spare:

  • 0,8 mio kr. i 2014
  • 2,0 mio. kr. i 2015
  • 2.0 mio. kr. i 2016
  • 2,5 mio. kr. i 2017

Besparelserne forventes samtidig ikke at medføre en dårligere dækning for medarbejderne.– tvært imod. Telenors netværk regnes som Danmarks stærkeste, især på det såkaldte 4G-net (mobildata i højhastighed).

Hvordan sker skiftet i praksis
Udskiftningen af medarbejdernes SIM-kort er planlagt til at foregå i de første to uger af september. De vil forinden blive sendt ud til medarbejderne - som udgangspunkt til deres privatadresse. Alle berørte medarbejdere vil blive yderligere orienteret i august i forhold til hvor og hvornår de får deres nye SIM-kort, og hvordan leverandørskiftet i øvrigt kan påvirke dem.

Spørgsmål kan rettes til Sekretariatsleder Karen Bjorholm Viberg