Samarbejdsaftale med Holstebro Kommune: Bedre grundlag for rekruttering til virksomheder og kandidater på jobmarkedet

Aarhus Universitet og Holstebro Kommune slår endnu en gang fast, at vidensamarbejdet mellem de to organisationer skal styrkes i en ny og mere forpligtende aftale.

Borgmester H.C. Østerby og rektor Brian Bech Nielsen underskriver samarbejdsaftale i The Kitchen

Gensidig udveksling mellem Aarhus Universitets viden og kompetencer og Holstebro kommunes erhvervsliv og kommunale institutioner skal bidrage til innovation og skal på den måde være med til at skabe vækst.

"Med vores underskrifter har vi tegnet konturerne til en ambitiøs og styrket samarbejdsaftale, hvor vi har fokus på de områder, hvor vi både har en særlig position og nogle udfordringer, som vi sammen med Aarhus Universitet kan løfte – til gavn og glæde for studerende, kandidater og vores institutioner og virksomheder", siger H.C. Østerby, borgmester i Holstebro Kommune.

Samarbejdsaftalen løber i perioden 2022 til 2025, og de to institutioner vil særligt fokusere på ”Klima og bæredygtighed”, ”Uddannelsesaktiviteter og rekruttering af kvalificeret arbejdskraft” og ”Stærke relationer og øget kendskab”.

For Aarhus Universitet er en af de væsentlige opgaver at skabe værdi i samarbejde med resten af samfundet, understreger rektor Brian Bech Nielsen:

”Derfor er det også vores ambition at udbygge samarbejdet med Holstebro Kommune med henblik på bl.a. at skabe nye innovationspartnerskaber og uddannelses- og forskningssamarbejder med erhvervslivet. Holstebro Kommune har store ambitioner på den grønne omstilling – hvor vi også har flere markante indsatser. Som eksempel kan vi bidrage via forskningssamarbejde, og det er desuden oplagt at styrke samarbejdet mellem studerende og virksomheder. Det ved vi, både studerende og virksomheder generelt har stort udbytte af,” siger Brian Bech Nielsen, rektor på Aarhus Universitet.

Klima og bæredygtighed

Både Aarhus Universitet og Holstebro Kommune arbejder netop ambitiøst med den grønne omstilling. For Holstebro Kommunes vedkommende drejer det sig om indsatsen Klimaagendaen, hvor klimatilpasning, landbrugets og virksomhedernes CO2 reduktion er i højsædet.

Ønsket om i fællesskab at bidrage til den grønne omstilling af det lokale erhvervsliv kan fx realiseres ved studenterprojekter. Her giver studerende deres bud på løsninger af de grønne udfordringer i en SMV (små eller mellemstore virksomheder).  Alternativt kan virksomhederne blive indbudt til inspirationsoplæg fra nogle af universitetets forskere.

Uddannelsesaktiviteter og rekruttering af kvalificeret arbejdskraft

Ambitionen om, at kommunens virksomheder kan rekruttere kvalificeret arbejdskraft, går hånd i hånd med universitetets bestræbelser på, at dets studerende og dimittender kan få et solidt fodfæste på arbejdsmarkedet. Derfor vil kommunen og universitetet bl.a. styrke samarbejdet om uddannelsesaktiviteter, så flere studerende fra Aarhus Universitet kan deltage i projekter og praktik i Holstebro Kommune og områdets virksomheder. Endvidere ønsker parterne at styrke entreprenørskab i virksomheder med fokus på cirkulær økonomi i et samarbejde med fx Bropas og The Kitchen, Aarhus Universitets iværksætterhub for studerende og forskere.

Stærke relationer og øget kendskab

Der er et stærkt ønske om at opbygge relationer og skabe forventningsafstemning. Begge parter vil være opmærksomme på muligheder for at inddrage den anden part i relevante projekter og fælles ansøgninger.

Helt konkret ønsker Holstebro Kommune og Aarhus Universitet at styrke relationer og bygge bro mellem forskere og studerende fra Aarhus Universitet samt virksomheder og organisationer i Holstebro Kommune. Derfor forpligter de to institutioner sig på at deltage i relevante arrangementer i hinandens organisationer, at engagere sig i relevante netværk og lade sig repræsentere i relevante udvalg i hhv. Holstebro Kommune og på Aarhus Universitet.

Yderligere information

H.C. Østerby, borgmester, Holstebro Kommune, mobil 21 44 01 50

Mette Højborg, Direktør, Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked, mobil 40 18 22 02

Spørgsmål til rektor Brian Bech Nielsen – kontakt pressechef Sys Christina Vestergaard, mobil 2367 0012

Fakta om samarbejdsaftalen

Formålet med aftalen er at styrke viden samarbejdet mellem Aarhus Universitet, som forsknings- og uddannelsesinstitution, og Holstebro Kommune, som leverandør af offentlige serviceydelser og udvikler af lokalsamfundet og erhvervslivet. Aftalens langsigtede perspektiv er at udvikle de forpligtende samarbejdsrelationer mellem aftalens parter og herigennem understøtte, at forsknings- og erfaringsbaseret viden kommer i spil.

Det er væsentligt for Aarhus Universitet og Holstebro Kommune, at samarbejdsrelationer og konkrete aktiviteter er gensidigt værdiskabende således, at parterne opnår flere og/eller bedre resultater som følge af aftaleindgåelsen. Samarbejdet er indledt i 2019 og videreføres til at omfatte 2022 og 2025.

Læs samarbejdsaftalen her