Digitalt værktøj kan hjælpe dig til at skrive mere inkluderende

Er du nysgerrig efter at finde ud af, hvordan din sprogbrug påvirker andre? Alle AU-ansatte har nu adgang til det digitale værktøj Develop Diverse, som finder ubevidste bias i tekster og giver forslag til mere inkluderende formuleringer. Der er mulighed for en kort introduktion til værktøjet d. 10. juni.

Tekst fra skrivemaskine: Words have power
Foto: Colourbox

Ord er ikke neutrale, og nogle gange kan bestemte ord utilsigtet stå i vejen for det, man ønsker at opnå med teksten – f.eks. at tiltrække flere kvindelige ansøgere til en stilling, flere mandlige studerende til en uddannelse eller appellere til både yngre og ældre medarbejdere.

Siden 2022 har HR i forbindelse med rekruttering og stillingsopslag afprøvet det digitale værktøj Develop Diverse, der hjælper med at gøre opmærksom på stereotyp sprogbrug og foreslår alternativer. Værktøjet er et led i AU’s strategiske arbejde med at fremme ligestilling, diversitet og inklusion.

Værktøjet bliver med opbakning fra AU Diversitets- og ligestillingsudvalg videreført i en 2-årig periode, og nu får alle AU-ansatte mulighed for at bruge værktøjet på både stillingsopslag og andre tekster til f.eks. hjemmesider og sociale medier, der skal tegne et billede af AU.

Læs mere om Develop Diverse-værktøjet på AU og se, hvordan du kommer i gang

Tilmeld dig introduktion d. 10. juni – frist for tilmelding er d. 5. juni.