Er du klar til nyt eksamenssystem?

Fra sommereksamen i år afvikles alle eksamener på AU i WISEflow – universitetets nye fælles digitale eksamenssystem. Læs her, hvordan du kommer godt i gang.

Hænder taster på tastaturet på en bærbar pc
Foto: Lars Kruse, AU Foto

Når AU’s studerende og undervisere skal afvikle eksamener her til sommer, vil det foregå i universitetets nye fælles eksamenssystem, WISEflow. Systemet har erstattet Digital Eksamen på Arts, Health, Nat og Tech. På Aarhus BSS har det erstattet den gamle WISEflow-løsning, og her adskiller det nye system sig ikke væsentligt fra det WISEflow, man har været vant til. 

Du logger ind på det nye fælles WISEflow via dette link og vil kunne se dine eksamener i løbet af maj/juni. Du får en mail fra WISEflow i din mailboks, når bedømmelsesperioden går i gang. 

På supportsiden au.dk/wiseflow kan du få hjælp til at komme godt i gang med WISEflow. Her finder du bl.a. tekniske vejledninger, oversigt over introduktionskurser og link til supporten. Du kan også allerede nu afprøve bedømmelsesprocessen i WISEflow via systemets testfunktion (”demoflow”), som du finder på systemets forside. 

Har du spørgsmål? 

Hvis du oplever tekniske problemer eller har spørgsmål til det nye system, er du velkommen til at kontakte Studiesystemsupporten

Det skal du være opmærksom på ifm. WISEflow 

  • Du kan i WISEflow kun indtaste dine bedømmelser inden for den bedømmelsesfrist, som er angivet i systemet. Læs mere om, hvordan du bedømmer på supportsiden.  
  • I WISEflow gemmes de studerendes eksamensbesvarelser af GDPR-hensyn kun i 1 år. Hvis du har behov for at gemme en besvarelse, skal du huske, at download og opbevaring af besvarelser efter bedømmelsesperioden forudsætter samtykke fra den studerende.  

Hvordan bliver de studerende klædt på? 

  • De studerende får information om det nye system via deres AU-mail og studieportaler. De får direkte besked fra WISEflow i deres AU-mail, når deres eksamener er sat op. 
  • De studerende kan finde tekniske vejledninger og meget andet på supportsiden studerende.au.dk/wiseflow.  
  • De studerende skal downloade programmerne Device Monitor (bemærk: gælder kun udvalgte studerende på Aarhus BSS) og Lockdown-browser (bemærk: gælder ikke studerende på Arts) inden skriftlige tilsynsprøver. De vil få information om dette i god tid før eksamen. 

Vil du blive klogere på eksamen? 

  • AU Educate kan du læse meget mere om de pædagogiske overvejelser, du kan gøre dig, når du tilrettelægger en eksamen.