Erklæring om ytringsfrihed: På et universitet skal meninger brydes

Bestyrelsen på Aarhus Universitet har tiltrådt erklæringen ’Ytringsfrihed for medarbejdere og studerende på Aarhus Universitet’. Erklæringen skal sikre studerendes og medarbejderes ret til fri tale, også selv om den kan støde andre, siger bestyrelsesformand Connie Hedegaard.

Foto: Lars Kruse

Aarhus Universitet har fået sin egen erklæring om ytringsfrihed. Bestyrelsen har netop vedtaget ’Ytringsfrihed for medarbejdere og studerende på Aarhus Universitet’, som befæster de studerendes og medarbejdernes ret til at tale frit.

”De, der har fulgt med i debatten om ytringsfrihed, har måske stillet sig spørgsmålet, om tonen nu er så fri, som den bør være. Det er den, og ikke mindst på universitetet, hvor ytringsfrihed sammen med forskningsfrihed og akademisk frihed er grundpillerne i universitetets virke. Erklæringen skal slå fast, at du har din frihed til at ytre dig, men du skal også acceptere, at du blive modsagt. Det er jo hele meningen med universitetet – at meninger brydes”, siger Connie Hedegaard, bestyrelsesformand for Aarhus Universitet. 

Se Connie Hedegaard udtale sig om erklæringen om ytringsfrihed her

Afsættet for erklæringen er Ytringsfrihedskommissionens betænkning fra 2020, som anbefalede, at de danske universiteters ledelser vurderede, hvordan forsknings-, informations- og ytringsfriheden kunne styrkes til gavn for det danske demokrati. 

Et udkast til erklæring om ytringsfrihed har været i høring i AU’s samarbejdsudvalg, studenterorganisationerne, de akademiske råd, fakultetsledelserne. Høringsprocessen viste en generel opbakning til erklæringen. Høringen medførte desuden justeringer, og erklæring blev drøftet og endeligt besluttet på bestyrelsesmødet torsdag den 7. april. 

Erklæringen i den endelige form findes her 

Nye medarbejdere vil fremover få erklæringen som del af velkomstpakken. 

”Signalværdien er vigtig. Når du bliver ansat på universitetet, skal du vide, at her er alle meninger tilladte. Ytringsfrihed under ansvar er en del af vores værdigrundlag. Det virker måske selvindlysende, men jeg synes alligevel, at der i den offentlig debat er meget, som peger på, at det er godt at få det skrevet ned. Og jeg er også glad for, at studerende og medarbejdere har taget del i høringsprocessen og kommet med gode refleksioner. Jeg håber, at erklæringen kan blive en nyttig pejling både for ansatte og studerende”, siger Connie Hedegaard. 

På hjemmesiden kan du læse erklæringen og høringssvarene