Fem nye medlemmer i Aarhus Universitets bestyrelse

To nye studenterrepræsentanter og tre nye eksterne medlemmer træder ind i Aarhus Universitets bestyrelse efter årsskiftet.

Foto: Lars Kruse

Der bliver en del udskiftning i bestyrelsen fra næste år. Fem nye medlemmer kommer til – og bestyrelsen har også lige pr. 1. december fået ny formand, Birgitte Nauntofte.

Tre af de nye medlemmer er eksterne medlemmer. Det ene af dem er imidlertid ikke et helt ukendt ansigt på Aarhus Universitet. Lars Rohde sad således i AU’s bestyrelse fra 2011 og frem til 2013, hvor han udtrådte for at overtage jobbet som nationalbankdirektør. Nu går han på pension fra banken og får et comeback i AU’s bestyrelse.

”Universiteterne er altid til diskussion og har et meget komplekst stakeholderbillede. Omverdenen har forventninger, medarbejdere og studerende har forventninger, og hvor skal Aarhus Universitet placere sig? Det er dybt interessant og vigtigt, hvordan universitetet skal udvikle sig”, siger Lars Rohde.

Direktør for Aarhus Teater siden 2015, Trine Holm Thomsen, er et af de to helt nye eksterne bestyrelsesmedlemmer. Hun er cand.mag. i Dramaturgi og Nordisk Sprog og Litteratur fra Aarhus Universitet.

”Jeg er selv uddannet på Aarhus Universitet og med min alsidige ledelsesmæssige baggrund fra mit job som teaterdirektør for Aarhus Teater og min bestyrelsespost i Aarhus Katedralskoles bestyrelse er der en god sammenhæng i forhold til kultur, dannelse og uddannelse og jeg vil glæde mig til sammen med den øvrige bestyrelse at skabe de bedst mulige vilkår for Aarhus Universitet”, siger Trine Holm Thomsen.

Nyt medlem i bestyrelsen er også Jonas Dahl, direktør på Regionshospitalet i Randers samt tidligere medlem af folketinget og skatteminister i Helle Thorning-Schmidts regering fra 2013. Han er også alumne fra AU med en cand.mag. i historie og samfundsfag i bagagen.

”Jeg er optaget af, hvordan vi sikrer gode overgange fra ungdomsuddannelser til universitetet og videre ud på arbejdsmarkedet. Jeg håber, at jeg med min indsigt fra fx sundhedsvæsenet, hvor vi har mange forskellige fagligheder, kan medvirke til at skabe attraktive uddannelser – og så er Aarhus Universitet bare et fantastisk universitet”, siger Jonas Dahl med smil i stemmen.

Connie Hedegaard takker af og takker kolleger

En af de sidste opgaver Connie Hedegaard var involveret i som bestyrelsesformand var processen med at finde nye eksterne medlemmer:

”De tre kommende eksterne medlemmer har stor ledelsesindsigt og til sammen repræsenterer de en særdeles solid og bred berøringsflade med rigtig mange dele af dansk samfundsliv,” siger Connie Hedegaard.

De afløser Caroline Søeborg Ahlefeldt, Jørgen Carlsen og Jens Peter Christensen. De to førstnævnte stopper ved periodeudløb i begyndelsen af 2023, men Jens Peter Christensen træder ud før tid, da han tidligere på året blev udnævnt til præsident for højesteret.

”Jeg vil takke de afgående medlemmer for deres indsats i bestyrelsen for Aarhus Universitet. De har på hver sin måde været med til at løfte vores drøftelser og bidraget med gode indspark til universitetets udvikling. Jeg har i det hele taget nydt samarbejdet med alle bestyrelsesmedlemmer gennem mine år i bestyrelsen, og det har været en fornøjelse at være med til at forme udviklingen af en så vigtig samfundsinstitution som Aarhus Universitet”, siger Connie Hedegaard.

Connie Hedegaard trådte ud af bestyrelsen ved ultimo november. Hun har været medlem af AU’s bestyrelse siden 2014 – og formand siden 2017.

Fortsat stærk studenterstemme i bestyrelsen

Med universitetsvalget i november er der desuden valgt to nye studentermedlemmer i bestyrelsen: medicinstuderende Sofie Hillgaard Pedersen og geoscience-studerende Thea Bonnemann. De afløser Jonathan Rossen og Mikkel Grøne. Alle fra Studenterrådet ved Aarhus Universitet.

De to nye studerende i bestyrelsen deltog som observatører ved det netop afholdte bestyrelsesmøde. Her fik de et første indblik i de emner, der drøftes i bestyrelsen, som fx økonomi og strategi, og ikke mindst møde kolleger i bestyrelsen, herunder den nye formand, Birgitte Nauntofte.

”Jeg vil arbejde for, at universitetets studerende også fremover vil have en stærk stemme i bestyrelsen. Det var i det hele taget en fornøjelse at være med til mit første møde på universitetet. Det var godt at få hul på opgaven efter nogle måneders forberedelse, og det var en fornøjelse at hilse på de øvrige medlemmer af bestyrelsen”, siger Birgitte Nauntofte.

Næste bestyrelsesmøde er 20. februar.