Sådan gik universitetsvalget 2022

Der kommer mange nye studenterrepræsentanter i råd, nævn og udvalg samt i universitetets bestyrelse. Årets universitetsvalg er slut, og stemmeprocenten er igen på niveau med valget inden corona.

Universitetsvalget 2022 er nu afgjort, og AU’s bestyrelse kan pr. 1. februar sige goddag til to nye studenterrepræsentanter. De studerende har valgt geoscience-studerende Thea Bonnemann og medicin-studerende Sofie Hillgaard Pedersen til de to bestyrelsesposter. De er begge fra Studenterrådet og afløser Jonathan Rossen og Mikkel Grøne, der fratræder efter henholdsvis et og to år på posten. Deres udskiftning er planmæssig i henhold til en vedtægtsændring, som betyder, at begge repræsentanter fra nu af vælges på samme tid for to år ad gangen, hvor der tidligere har været overlap mellem de to studenterbestyrelsesmedlemmer. De to kommende bestyrelsesmedlemmer har gennem valgkampen haft fokus på det, de kalder fornuftig digitalisering, samt på studielivet både på og uden for campus i Aarhus.

Ud over de nye studentermedlemmer i bestyrelsen er der kommet nye studenterrepræsentanter i fakulteternes akademiske råd, i de lokale studienævn og i ph.d.-udvalgene.

Se alle valgresultaterne

18,47 % har stemt
Der er universitetsvalg hvert år, men det skifter fra år til år i en 4-årig cyklus, hvem der er på valg, og hvem der kan stemme, og denne gang var det alene de studerende og ph.d.-studerende, der gik til valg. Den samlede valgdeltagelse endte på 18,47 %.

De sidste to år, som har været præget af corona, har stemmeprocenten været lavere – sidste år var den på 14,76 %. Sammenligner man med 2018, hvor samme valggrupper kunne stemme til samme organer, er stemmeprocenten stort set den samme.

Med årets resultat tyder det på, at de studenterpolitiske foreninger har genvundet muligheden for at hverve medlemmer og skabe interesse om studenterdemokratiet oven på pandemi-årene.

14 kampvalg ud af 94 mulige
Årets valg havde i alt 14 lokale kampvalg – dvs. valg, hvor flere kandidater er i spil til et begrænset antal pladser. Stemmeprocenten svinger markant fra lokalvalg til lokalvalg. Topscoreren var en stemmeprocent på 48,2 % til Studienævnet for Statskundskab.

57 valg blev afgjort som fredsvalg, hvor kun én person har stillet op til en plads i et givent organ og dermed automatisk vælges uden afstemning.

Der var 19 bortfaldne valg, hvor ingen studerende stillede op. Dermed bliver der ikke valgt nogen repræsentant ind. Læs mere om fredsvalg og bortfald af valg på au.dk/valg.

Vil du vide mere?
Læs mere på www.au.dk/valg, eller kontakt valgsekretariatet på valg@au.dk.