Flot ansøgerfremgang på Aarhus Universitet

Over 10.000 ansøgere har i år valgt en uddannelse på AU som deres førsteprioritet. Det er en fremgang på ni procent i forhold til 2022.

Foto: Lars Kruse, AU Foto

Ni procent flere unge har i år haft en uddannelse på Aarhus Universitet øverst på ønskelisten. Det er status, efter at ansøgningsfristen udløb i dag.

I alt har 10.582 ansøgere haft én af AU’s uddannelser øverst på ønskelisten. Flest af dem har søgt ind på de erhvervs- og samfundsvidenskabelige uddannelser hos Aarhus BSS, og det er også her, man finder den største procentvise fremgang blandt universitetets fem fakulteter.

Aarhus BSS har fået 15% flere førsteprioritetsansøgninger, mens det sundhedsvidenskabelige Health og Technical Sciences går frem med hhv. 11 og 8 procent. På fakultetet Arts er der status quo, mens Natural Sciences går én procent tilbage i forhold til 2022.

Advarselslamperne blinker på sprogfag

”Vi glæder os over, at så mange ansøgere ønsker at være en del af Aarhus Universitet. Vi er stolte af de uddannelser og det studiemiljø, vi tilbyder, og det er positivt for samfundet, at mange unge ser uddannelse som et godt springbræt videre i livet”, siger prorektor Berit Eika.

Hun opfordrer dog samtidig politikere og den samlede uddannelsessektor til fornyet fokus på sprogfagene, hvor udviklingen fortsat går i den gale retning. Her har man samlet fået 13% færre førsteprioritetsansøgninger end sidste år:

”Hvis vi sammenligner med ansøgertallene fra 2019, så er søgningen til sprogfagene nu næsten halveret. Vi har i flere år sagt, at advarselslamperne blinker, men det er efterhånden ikke stærkt nok længere. Det er vi nødt til at se på, hvis vi skal sikre fødekæden til gymnasierne og eksportsektoren, men også på tolkeområdet, hvor vi her op mod EU-formandskabet kan se problematikken helt tydeligt. Det skal vi stå sammen om at få vendt”.

Alle ansøgere får besked på, om de er optaget, umiddelbart efter midnat natten til den 28. juli.

Fakta om ansøgertal til bacheloruddannelser 2023:

  • OPDATERET: SE DE ENDELIGE ANSØGERTAL (indsat 6. juli)
  • Antal førsteprioritetsansøgninger, hele AU: 10.582 (9% flere end i 2022)
  • Antal ansøgninger i alt, hele AU: 28.175 (6% flere end i 2022)

Fakulteterne

  • Arts: 2.356 førsteprioritetsansøgninger (status quo i forhold til 2022)
  • Aarhus BSS: 4.197 førsteprioritetsansøgninger (15% flere end i 2022. Det er især Psykologi og Erhvervsøkonomi, der står for fremgangen)
  • Health: 1.982 førsteprioritetsansøgninger (11% flere end i 2022. Stigningen skyldes bl.a. fremgang på Odontologi)
  • Natural Sciences: 843 førsteprioritetsansøgninger (1% færre end i 2022)
  • Technical Sciences: 1.204 førsteprioritetsansøgninger (8% flere end i 2022. Her er fremgangen bl.a. båret af Softwareteknologi og Maskinteknik)