Justering af AU’s mailadresse-politik

For at give medarbejderne størst mulig indflydelse på, hvordan deres nye mailadresser skal udformes, har universitetsledelsen besluttet at justere i forhold til den tidligere trufne beslutning om mailnavne og enhedsnavne.

Universitetsledelsen har besluttet at justere Aarhus Universitets politik for sammensætning af mail-adressernes mailnavne og enhedsnavne - (mailnavn)@(enhedsnavn).

Justeringen betyder følgende for mailnavn:

  • At der ikke længere er et krav om, at mailnavnet skal være unikt på tværs af hele AU, men den samlede mailadresse skal naturligvis stadig være unik.
  • at de tidligere udmeldte krav (at mailnavn skal være navnebaseret, og at længden af mailnavn skal være mellem 2 og 20 karakterer) ændres, så det bliver anbefalinger i stedet for krav. Der er således mere frihed til at vælge mailnavn.

Retningslinjer for enhedsnavn

  • Der har tidligere været gennemført en række drøftelser, som førte frem til en liste over enhedsnavne for institutter og centre, baseret på de engelske betegnelser. Medarbejdere, hvis enhedsnavn i dag slutter på ét af disse enhedsnavne, vil kunne beholde deres nuværende enhedsnavn og dermed mailadresse.
  • Medarbejdere, som i dag har et enhedsnavn, der ikke længere eksisterer, eller som er på dansk, f.eks. @asb.dk, @dmu.dk, @science.au.dk, @jura.au.dk og @adm.au.dk skal fortsat skifte til nyt enhedsnavn og dermed mailadresse. Bemærk at man i disse tilfælde kan beholde mailnavnet (det der står foran @’et) forudsat, at den samlede mailadresse er unik.

AU IT går nu i gang med at justere den tekniske løsning, sådan at man som bruger vil blive præsenteret for det forslag, der bevarer mest muligt af den nuværende mailadresse. Det vil man kunne vælge at bekræfte, eller man kan vælge en anden adresse.

Justeringen af mailadresse-politikken betyder, at frigivelsen bliver senere end den udmeldte dato 7. oktober. En ny dato meldes ud snarest.

Bemærk, at AU IT sikrer, at man fortsat kan modtage mails på de tidligere adresser, så der går ingen mail tabt, uanset om mailadressen fortsætter eller skal skiftes.

Yderligere spørgsmål om de nye mailadresser kan rettes til nymail@au.dk.