Klimaregnskab 2022: AU på rette spor, men afgørende at fastholde indsatsen for CO2-reduktion

AU’s CO2-udledning er på et lavere niveau end årene før corona, men der er behov for at fastholde et skarpt fokus på en reduktion – særligt i forhold til flyrejser. Det viser AU’s klimaregnskab 2022.

Øget rejseaktivitet i 2022 har medvirket til en stigning i AU’s udledning af drivhusgasser. Samlet set, er universitetet dog stadig på rette spor.

Aarhus Universitet er fortsat godt på vej med at reducere sin CO2-udledning. Set i forhold til 2018, er universitetets samlede udledning i 2022 faldet med 25%. Sammenlignet med 2021, som var præget af corona-nedlukninger, er der dog tale om en stigning. Flere flyrejser er den største årsag til stigningen.

Ifølge universitetsdirektør Kristian Thorn er den samlede udvikling siden 2018 tilfredsstillende, men han opfordrer til særlig opmærksomhed på rejseaktiviteten.

”Efter corona har vi fastholdt en lavere rejseaktivitet end før pandemien. Udviklingen fra 2021 til 2022 peger dog på en betydelig stigning af især flyrejser. Vi er et internationalt universitet, og det er helt afgørende for vores virke, at vi er i tæt kontakt med omverdenen. Samtidig har vi en forpligtelse til at tænke på klimaet, og der er behov for at fastholde en skarp prioritering i forhold til rejser – fx antallet af flyrejser og antal deltagere fra AU til en specifik event i udlandet.”

Selvom 2022 bød på betydelige besparelser på forbruget af varme og elektricitet på AU, slår det ikke 1:1 igennem på CO2-udledningen, da regnskabet er afhængigt af forsyningsselskabets forbrug af varmekilder. Det er dog stadig et vigtigt skridt i arbejdet med den grønne omstilling, at AU har formået at reducere forbruget og ændret vaner.

”AU er lykkedes med at spare på varmen, og vi har reduceret vores strømforbrug betydeligt i andet halvår af 2022. Den vilje og interesse, rigtig mange lægger for dagen for at bidrage til AU’s grønne omstilling, fortjener stor anerkendelse. Nu gælder det om at fastholde de gode nye vaner – særligt i forhold til vores elektricitetsforbrug,” siger Kristian Thorn.

Få overblik over AU’s klimafremmende indsatser, som skal være med til at bringe universitetet i mål med en samlet CO2-reduktion på 35% i 2025.

Fakta om AU’s klimaregnskab 

  • AU’s årlige klimaregnskab tager udgangspunkt i Greenhouse Gas Protocol (GHG), som er en anerkendt metode, der opgør udledning af drivhusgasser i CO2-ækvivalenter: fordelt på tre såkaldte scopes.
  • DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi har leveret Aarhus Universitets klimaregnskab for 2022.
  • Årets klimaregnskab er som i 2021 beregnet ud fra to forskellige metoder: Den aktivitetsbaserede metode, hvor en aktivitet (fx forbrugt strøm og flyrejser) kobles til en emissionsionsfaktor, og den økonomibaserede metode, hvor antal kroner brugt inden for en kategori kobles til en emissionsfaktor (fx beløb for indkøbt IT-hardware eller kemikalier).

Læs mere om metoderne, og se hele regnskabet på hjemmesiden.