LEA skifter navn til Administrationsledelsen

Ledelseskredsen i Enhedsadministrationen (LEA), som udgør den øverste ledelse for administrationen på Aarhus Universitet, skifter navn til Administrationsledelsen.

Bag navneskiftet ligger et ønske om en benævnelse, der bedre beskriver ledelsesorganets deltagere og formål. Navnet er samtidig i tråd med øvrige ledelsesorganer på AU, herunder Universitetsledelsen. 

Der er alene tale om et navneskifte. Det er fortsat AU’s 6 vicedirektører, 4 administrationschefer, 1 viceadministrationschef og stabschefen i Universitetsledelsens Stab, der under ledelse af universitetsdirektøren udgør Administrationsledelsen.