MUS 2014 – med flere nye samtaleguides

Tilbud til både ledere og medarbejdere: Få inspiration til indholdet i en seniorsamtale eller test et prøvekoncept for ph.d.-samtaler og gruppeudviklingssamtaler (GRUS).

Aarhus Universitet

I september-november 2014 afholder vi – ifølge ”MUS-årshjulet” - medarbejderudviklingssamtaler(MUS) på AU.

På Aarhus Universitet har vi et fælles koncept for samtalerne, som er tilgængeligt for alle, der ønsker at bruge det.

Vejledninger, inspiration og samtlige dokumenter kan findes på: www.au.dk/mus.

Seniorsamtaler

Alle AU-medarbejdere, som er fyldt 55 år, skal tilbydes en ”seniorsamtale” – derfor er der i år udviklet en samtaleguide som hjælp til afholdelse af samtaler mellem ledere og seniorer.  

Du kan hente inspiration til seniorsamtale her

Ph.d.-samtaler og gruppeudviklingssamtaler(GRUS) som pilotprojekt

Der er i år to nye samtaleguides under udvikling:

  1. Guide til ph.d.-samtaler - et inspirationsmateriale til samtaler mellem nærmeste leder og ph.d.-studerende
  2. Guide til gruppeudviklingssamtaler (GRUS) - inspiration til afholdelse af samtaler mellem ledere og teams/arbejdsgrupper.

Begge guides indeholder hjælp til forberedelse for både medarbejder og leder.

I efteråret 2014 er udkast til disse to samtaleguides i pilotprojekt. Ledere og medarbejdere inviteres derfor til at teste materialet og komme med feedback.

Prøv det nye materiale

Er du leder og er du interesseret i at afprøve (en af) de nye guides, kan du rette henvendelse til din lokale HR- Partner for at få GRUS-materialet udleveret - eller til din lokale ph.d.-partner for at rekvirere guide til ph.d.-samtaler.

Ph.d.-materialet er oversat til engelsk.

Du bliver som feedback bedt om at vurdere materialets anvendelighed og relevans i et kort evalueringsskema.

Materialet justeres og tilpasses på baggrund af tilbagemeldingerne og bliver tilgængeligt på www.au.dk/mus fra august 2015.

Har du spørgsmål?

Du er velkommen til at kontakte projektleder Caroline Ahlgren Tøttrup: cato@au.dk / 87 15 33 83