Nu er det tid til lønforhandlinger

Fra 16. februar til 6. marts 2015 kan du søge om en lønforhøjelse på baggrund af de kompetencer du har opnået og de præstationer, du har udført fra 1. april 2013 og frem til nu.

Forårets lønforhandlinger på AU er i gang med at blive forberedt. Ønsker du en lønforhandling, skal du udfylde et ansøgningsskema, hvor du beskriver de præstationer og kompetencer, du mener, der berettiger dig til en lønforhøjelse og sende skemaet til din tillidsrepræsentant. Find ansøgningsskema her.

Når du har sendt din ansøgning, vil din tillidsrepræsentant sætte sig ved forhandlingsbordet sammen med din leder og drøfte mulighederne. Du vil få besked om udfaldet, så snart parterne er blevet enige på hele dit institut/center, vicedirektørområde eller administrationscenter. Se overordnet tidsramme for lønforhandling 2014 og 2015 (pdf).

Du kan forhandle løn for to perioder

Fordi lønforhandlingerne i 2014 blev udskudt, kan du nu ansøge om/indstilles til lønforhøjelse for opnåede kompetencer og præstationer for to perioder:

  • 1. april 2013 - 31. marts 2014 og
  • 1. april 2014 - 31. marts 2015

I ansøgningsskemaet skal du angive, hvilken periode du søger for. Søger du lønforhøjelse for en indsats eller kompetencer, der er udviklet over begge perioder, skal du søge for begge perioder - i samme skema

Lav en præcis og motiveret ansøgning

Der er nogle særlige forhold omkring forårets lønforhandlinger. Fællestillidsrepræsentant for VIP/AC, Per Dahl forklarer:

”For det første spænder lønforhandlingerne denne gang over to perioder. Derfor er det vigtigt at give præcise oplysninger om, hvilken periode man søger for, evt. om man søger for begge perioder. Det kan også være en god idé at oplyse, hvornår man sidst fik en lønregulering. Har man skiftet ansættelsessted inden for AU, er det klogt selv at gøre opmærksom på det, gerne med dato. For det andet er det lønforhandlingsbudget, som ledelsen har anvist de lønforhandlende ledere, meget lille, nemlig 0,1 % for 2014 og 0,3 % for 2015. Det vil give vanskelige forhandlinger. Men det skal ikke holde medarbejderne tilbage, så jeg opfordrer alle, der har en god begrundelse og har udført et godt stykke arbejde, til at søge.”

Fælledstillidsrepræsentanten for TAP, Aase Pedersen supplerer: ”Trods det, at de udmeldte beløb fra ledelsen ikke er så store, som vi havde håbet, må det ikke afholde medarbejderne fra at søge om en lønforbedring. Og for at sikre en god proces for de medarbejdere, som har skiftet afdeling/chef siden 2013, har de ’nye’ lønforhandlende ledere pligt til at indhente information hos og gå i dialog med medarbejderens tidligere lønforhandlende leder eller funktionschef, hvis de stadig er ansat på Aarhus Universitet. Jeg håber således på, at alle medarbejdere, som ønsker en lønforhandling, også vil opleve, at deres præstationer bliver set,” fortæller hun.

Afstem dine forventninger

”Et vigtigt element i en god lønforhandling er forventningsafstemning og dialog,” fortæller vicedirektør for HR, Louise Gade og uddyber: ”Derfor har alle lønforhandlende ledere en vigtig rolle i at få forventningsafstemt niveauet af lønforbedringerne med deres medarbejdere i god tid, inden forhandlingerne starter. Samtidig er det vigtigt, at tillidsrepræsentanter og lønforhandlende ledere tager et fælles ansvar for, at forhandlingerne foregår i en gensidig åben og konstruktiv dialog.”

Yderligere oplysninger