Lønforhandling

Lønforhandlinger 2020 lokalt

Læs om lokale tidsplaner, lønkataloger og lønkriterier. Find også "Lønforhandlingsskema" på den lokale lønforhandlingsside. Skemaet skal udfyldes, hvis du ønsker, at der forhandles om en lønforbedring til dig.

Digitalt skema til lønforhandling 2020

Læs mere om digitalt skema.

Tillægstyper

Der kan forhandles om to typer tillæg i den årlige lønforhandlingen:

  • Kvalifikationstillæg
  • Éngangsvederlag

 Læs mere om tillæg her 

Overordnet tidsramme for lønforhandling 2020

Kort om datoer:

  • 3. februar  - 24. februar 2020: Periode hvor medarbejdere kan give oplysninger til brug for lønforhandlingen
  • Februar - juni 2020: Forberedelses- og forhandlingsperiode mellem ledere og tillidsrepræsentanter 

 Se hele den overordnede tidsramme for lønforhandling 2020

Lønforhandlingsbudget 2020

Forud for den årlige lønforhandling fastsætter universitetsledelsen et overordnet lønforhandlingsbudget.

Lønforhandlingsbudgettet for lønforhandling 2020 (perioden 1. april 2019 -31. marts 2020) er fastsat til max. 0,5%

Dekan og universitetsdirektøren kan beslutte, om institutter/administrationscentre og vicedirektørområder skal have et lønforhandlingsbudget, der er mindre end 0,5%