Lønforhandling

OPDATERES

Som medarbejder kan du stille forslag til lønforhandling en gang om året. Næste gang er i perioden 1. - 23. februar 2023. Derefter foregår lønforhandlingerne i marts-juni mellem leder og enten tillidsrepræsentant eller dig, hvis du har ret til at forhandle selv. Du får svar, når forhandlingen er slut i de enkelte enheder.


Som medarbejder reguleres din løn automatisk som bestemt i overenskomsterne. Derudover er det årligt muligt at komme i betragtning til en lokal lønforbedring inden for AU's lønforhandlingsbudget.

Hvordan kommer du i betragtning til en lønforbedring?

Hvis du ønsker, at der forhandles om en lønforbedring til dig, skal du udfylde et lønforhandlings­skema. Det er tilgængeligt i en begrænset periode fra 1. - 23. februar 2023. Processen foregår lokalt, og du finder det relevante lokale lønforhandlingsskema, tidsplaner, lønkataloger og lønkriterier på din lokale lønforhandlingsside herunder.


Hvad kan der forhandles om?

Lønforhandlingsbudget

Forud for den årlige lønforhandling fastsætter universitetsledelsen, efter drøftelse i Hoved­samarbejds­udvalget (HSU), et overordnet lønforhandlings­budget. Det er for lønforhandling 2023 fastsat til maks. 0,5% af det foregående års lønudgifter. Dekan og universitetsdirektøren kan beslutte, om institutter/­centre/­administrations­centre og vice­direktør­områder skal have et lønforhandlings­budget på mindre end 0,5%.
 

Der kan forhandles om 2 typer tillæg

  • Kvalifikationstillæg: Tillægget knytter sig til den enkeltes kvalifikationer, fx uddannelse, erfaringer, resultater, samarbejdsevne, innovationsevne, omstillingsparathed og engagement.
  • Engangsvederlag: Gives for en særlig og betydningsfuld ydet indsats i en bestemt periode.
     

Kan der forhandles om andet end tillæg?

For nogle bestemte grupper af ansatte kan der forhandles om ændring af basislønnen/ny lønmæssig indplacering. Dette er fastlagt i den organisationsaftale eller overenskomst der gælder for disse grupper.

Man kan ikke forhandle om ekstra feriedage, ekstra pension eller penge til efteruddannelse.

Hvem forhandler din løn?

Din tillidsrepræsentant/cheflønsforhandler forhandler på dine vegne. Nogle medarbejdere har mulighed for at forhandle selv. Det gælder special- og chefkonsulenter, professorer, journalister og chefer i lederstillinger. Med chefer i lederstillinger menes kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere, der er omfattet af organisationsaftalen med HK, i særskilte stillinger med stillingsindhold og lønniveau svarende til lønramme 35 og 36. Dette er bestemt i overenskomsterne.