Lønforhandling på AU

Som medarbejder kan du stille forslag til lønforhandling en gang om året. Næste gang er i perioden 1. - 25. februar 2024. Derefter foregår lønforhandlingerne i marts-juni mellem leder og enten tillidsrepræsentant eller dig, hvis du har ret til at forhandle selv. Du får svar, når forhandlingen er slut i de enkelte enheder.


Som medarbejder reguleres din løn automatisk som bestemt i overenskomsterne. Derudover er det årligt muligt at komme i betragtning til en lokal lønforbedring inden for AU's lønforhandlingsbudget.

Sådan forbereder du dig

Som medarbejder kan du gøre opmærksom på, at du gerne vil have din løn forhandlet, ved at udfylde et lønforhandlingsskema i mitHR. Her kan du selv sætte ord på, hvorfor du mener, at du skal have en lønforbedring.

Du finder information om de lokale rammer for forhandlingen på din lokale lønforhandlingsside:


Hvordan udfylder du lønforhandlingsskemaet?

 • Du finder lønforhandlingsskemaet under "Forløb og formularer" i mitHR.
 • I skemaet skriver du en motivation/begrundelse for, hvorfor du ønsker lønforbedring.
 • Du kan trykke "Gem som kladde" undervejs, og når du er færdig med din begrundelse, trykker du "Afsend". 
 • Du modtager en kvittering på afsendelsen på din AU-mail. 
 • Du kan se dit fuldførte lønforhandlingsskema under “Forløb og Formularer” i mitHR i 18 måneder. 

Dit skema bliver nu delt med den lønforhandlende leder og tillidsrepræsentant (medmindre du selvforhandler), som anvender oplysningerne under lønforhandlingerne.


Video-vejledning

Du bliver guidet igennem processen skridt for skridt i denne videovejledning til lønforhandlingsskemaet:


Vejledning til særlige scenarier

Har du ikke adgang til skemaet?

Hvis du ikke har formularen "Årlig lønforhandling" under "Mine forløb og formularer", skal du kontakte din lokale HR-afdeling.

Om flere lønnede ansættelser

Hvis du har flere lønnede ansættelser på AU, skal du være opmærksom på, at processen for at give oplysninger til lønforbedring er lidt særlig. 

Ønsker du lønforhandling på én af dine ansættelser, skal du sende din begrundelse i lønforhandlingsskemaet i mitHR. Øverst i begrundelsesfeltet vil vi bede dig om at angive, hvilken ansættelse din indstilling vedrører. Du kan fx skrive "Indstilling til lønforbedring på ansættelse: Laborant ved Biomedicin".

Ønsker du lønforhandling på på to eller flere ansættelser, skal du ikke bruge skemaet i mitHR, men i stedet tage fat i din lokale HR-afdeling.

Har du fortrudt din afsendelse?

Hvis du er kommet til at sende dit skema for tidligt, skal du bede din lokale HR-afdeling om at genåbne skemaet.

Administrative processer som HR-medarbejder

Der er udarbejdet en vejledning til de administrative processer, du har som HR-medarbejder vedr. de årlige lønforhandlinger. 
Find vejledningen på mitHRs vejledningsside.

Hvad kan der forhandles om?

Lønforhandlingsbudget

Forud for den årlige lønforhandling fastsætter universitetsledelsen, efter drøftelse i Hoved­samarbejds­udvalget (HSU), et overordnet lønforhandlings­budget. Det er for lønforhandling 2024 fastsat til maks. 0,5% af det foregående års lønudgifter. Dekan og universitetsdirektøren kan beslutte, om institutter/­centre/­administrations­centre og vice­direktør­områder skal have et lønforhandlings­budget på mindre end 0,5%.
 

Der kan forhandles om 2 typer tillæg

 • Kvalifikationstillæg: Tillægget knytter sig til den enkeltes kvalifikationer, fx uddannelse, erfaringer, resultater, samarbejdsevne, innovationsevne, omstillingsparathed og engagement.
 • Engangsvederlag: Gives for en særlig og betydningsfuld ydet indsats i en bestemt periode.
   

Kan der forhandles om andet end tillæg?

For nogle bestemte grupper af ansatte kan der forhandles om ændring af basislønnen/ny lønmæssig indplacering. Dette er fastlagt i den organisationsaftale eller overenskomst der gælder for disse grupper.

Man kan ikke forhandle om ekstra feriedage, ekstra pension eller penge til efteruddannelse.

Hvem forhandler din løn?

Din tillidsrepræsentant/cheflønsforhandler forhandler på dine vegne. Nogle medarbejdere har mulighed for at forhandle selv - navnlig:  

 • Chefer  
 • Professorer 
 • Eksterne lektorer 
 • Medarbejdere på individuel kontrakt 
 • Special- og chefkonsulenter  
 • Journalister i staten  
 • Kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere, der er omfattet af organisationsaftalen med HK, i særskilte stillinger med stillingsindhold og lønniveau svarende til lønramme 35 og 36. 

Dette er bestemt i overenskomsterne.