Brian Bech Nielsen er ny formand for Danske Universiteters Rektorkollegium

Rektorerne på de danske universiteter har valgt AU-rektor Brian Bech Nielsen som ny formand for Danske Universiteters rektorkollegium. Ny næstformand bliver Nikolaj Malchow-Møller, rektor ved Copenhagen Business School. De overtager formandskabet fra 1. september.

Foto: Lars Kruse, AU Foto

Pressemeddelelse fra Danske Universiteter:

Det nye formandskab afløser Anders Bjarklev, rektor ved Danmarks Tekniske Universitet, og Per Michael Johansen, rektor ved Aalborg Universitet, som har været henholdsvis formand og næstformand for Danske Universiteters rektorkollegium siden 2015.

Brian Bech Nielsen takker for tilliden fra rektorkollegerne og ser frem til opgaverne som formand for Rektorkollegiet og talsmand for Danske Universiteter:

“Det er en spændende opgave i en tid, hvor forskning og uddannelse står højt på dagsordenen over alt i samfundet, og jeg ser meget frem til samarbejdet med Nikolaj Malchow-Møller om at repræsentere universiteterne. Jeg vil lægge stor vægt på samarbejdet og dialogen – internt i sektoren og med vores omverden. Universiteterne spiller en meget vigtig samfundsrolle i at levere arbejdskraft til morgendagens arbejdsmarked og ved at bidrage til at løse de store samfundsudfordringer gennem viden og samarbejde – ikke mindst i forhold til den grønne omstilling”.

Brian Bech Nielsen understreger, at det afgående formandskabs indsats er meget værdsat af det øvrige rektorkollegium:

“Anders Bjarklev og Per Michael Johansen har gjort en meget fornem og helhjertet indsats for at samle sektoren og forbedre universiteternes vilkår for forskning og uddannelse. Vi skylder dem en meget stor tak – ikke mindst for deres utrættelige indsats som talspersoner for alle universiteterne. Det har været af stor værdi for universiteterne og den danske offentlighed.”